Використання фільтрів в областях підписів зведеної таблиці Excel 2010

Клацніть на стрілці списку, що розкривається поля Регіон, що знаходиться в осередку С4. На екрані з’явиться список всіх значень цього поля.
Текстові фільтри включають спливаюче меню, яке називається Фільтри за підписом (Label filters). Якщо, наприклад, потрібно відфільтрувати регіони, в назві яких міститься слово «Захід», виберіть у цьому меню параметр Містить (Contain), як показано на рис. 4.30. Також можна ввести слово, за яким виконується фільтрація, в нове поле пошуку (рис. 4.30).

Мал. 4.29. Для настройки фільтра виберіть або скасуйте вибір елементів в цій області

Після вибору одного або декількох елементів фільтра в меню Excel відображає діалогове вікно Фільтр по підпису (Label Filter). В цьому вікні можна вводити символи підстановки. Наприклад, символ підстановки * застосовується для пошуку відповідності з послідовністю символів, а символ? – для пошуку відповідності з єдиним символом.

Мал. 4.30. За допомогою фільтрів за підписами можна знайти підписи, які відповідають вказаним текстовому шаблоном

За допомогою фільтрів можна також вибрати регіони, сума продажів в яких відповідає певному рівню. Відповідні фільтри знаходяться в спадному меню Фільтри за значенням (Value Filters). За допомогою цих фільтрів можна включати або виключати регіони на основі певного рівня доходів (рис. 4.31). Фільтрування також буде необхідно для пошуку аксесуарів і інструментів на сайті http: //він-код.рф/.

Мал. 4.31. В меню Фільтри за значенням можна вибрати регіони, грунтуючись на значеннях в числовому полі

Якщо поле підпису включає тільки дати, замість меню, що розкривається Фільтри за підписом з’являється спливаюче меню Фільтри за датою (Date Filters). У цьому меню знаходиться велика кількість віртуальних фільтрів, таких як Наступного тижня (Next Week), В цьому місяці (This Month), В минулому кварталі (Last Quarter) і т.д. (Рис. 4.32).

Мал. 4.32. Фільтри за датою дозволяють фільтрувати дані, відповідні практично будь-яким періодами часу

У разі вибору фільтрів одно (Equals), до (Before), після (After) і між (Between) можна фільтрувати дані по датах або діапазону дат. Налічується 15 фільтрів, що виконують фільтрацію даних за такими критеріями, як минулий / поточний / майбутній день, тиждень, місяць, квартал або рік. У поєднанні з фільтром З початку року (Year to Day) вони дозволяють охопити будь-який проміжок часу, який використовується в розрахунках. Можна, наприклад, скласти зведену таблицю, в якій виводяться відомості про проекти, згрупованих за строком виконання. В результаті у вас під рукою завжди виявиться список проектів, що завершуються наступного тижня. Після відкриття робочої книги, що включає фільтри по даті, вся що знаходиться в ній інформація буде, наприклад, перерахована на поточний день.

У багатьох країнах, у тому числі в Україні та Україні, тиждень починається в понеділок і завершується в неділю. Тому вибір функції на наступному тижні призводить до того, що відображається період, який починається в найближчий понеділок і завершується в наступну неділю.

При виборі фільтра Всі дати за період (All Dates in the Period) відкривається нове меню, в якому пропонуються такі фільтри, як Місяць (Each Month) і Квартал (Each Quarter).

Якщо для звіту зведеної таблиці, що включає кілька полів рядків, обрана стисла форма. Excel включає всі поля в перший стовпець зведеної таблиці. В такому випадку в осередку Назви рядків (Row Labels) відображається єдиний список, що розкривається. Тому спочатку зверніться до списку, що розкривається Виберіть поле (Select Field), що знаходиться у верхній частині списку Назви рядків.

Ссылка на основную публикацию