Відповідність консольних команд Windows і Linux

опис Команда CMD Windows команда Linux
Виклик довідкової системи HELP apropos, man, whatis
Виклик командного інтерпретатора (оболонки) CMD bash, csh, sh
очищення екрану CLS clear, reset
Висновок повідомлення на екран ECHO echo
Пауза в роботі PAUSE sleep
Налаштування параметрів терміналу MODE stty
Установка значень змінних оточення (вказівка ​​шляхів до каталогів) PATH, SET, SETx env, set
Зміна системної дати DATE date
Зміна системного часу TIME date
Вихід з командного рядка EXIT exit
Робота з файлами і каталогами
Відображення списку файлів і каталогів DIR dir, ls
створення каталогу MKDIR mkdir
видалення каталогу RMDIR rmdir
видалення файлу DEL, ERASE rm
Перехід в інший каталог CD cd
Копіювання файлів або каталогів COPY, XCOPY cp
перейменування файлу REN, RENAME mv
переміщення файлів MOVE mv
Пошук файлу WHERE find, locate
Висновок на екран вмісту файлу TYPE, MORE cat, less, more
Порівняння вмісту двох файлів COMP, FC cmp, diff, diff3, sdiff
Сортування рядків в текстовому файлі SORT sort
Зміна атрибутів файлу ATTRIB chmod
Створення символьного посилання на файл або каталог MKLINK ln
Резервне копіювання даних ROBOCOPY cpio, tar
Виклик текстового редактора EDIT (немає в Windows Vista і старше) vi
Робота з томами і розділами
створення розділів FDISK fdisk
управління розділами DISKPART parted, partx
Форматування диска, створення файлової системи DISKPART, FORMAT mformat, mkfs
Перевірка файлової системи CHKDSK fsck
Управління системою.
Відобразити список процесів TASKLIST, QUERY PROCESS ps
знищити процес TASKKILL kill, killall
Перезавантажити комп’ютер SHUTDOWN shutdown, reboot
Вимкнути комп’ютер SHUTDOWN shutdown, halt
Виконати команду від імені іншого користувача RUNAS sudo
Відобразити ім’я комп’ютера HOSTNAME hostname
Користувачі і групи.
Створити нового користувача NET USER useradd
Змінити параметри користувача NET USER usermod
Змінити пароль користувача NET USER passwd
видалити користувача NET USER userdel
Створити нову групу користувачів NET GROUP groupadd
Змінити параметри групи NET GROUP groupmod
видалити групу NET GROUP groupdel
Відобразити список активних користувачів QUERY USER users
Робота з мережею.
Ссылка на основную публикацию