Структура зведеної таблиці Excel

Оскільки саме структура зведених таблиць забезпечує властиву їм гнучкість і, природно, функціональність, буде не зайве ознайомитися з нею докладніше.
Зведена таблиця включає наступні чотири області:

  • область даних;
  • область рядків;
  • область стовпців;
  • область фільтра звіту.

Дані, що поміщаються в ці області, визначають як функціональні властивості, так і зовнішній вигляд зведеної таблиці. У розділі «Створення базової зведеної таблиці» буде детально розглянуто процес створення зведених таблиць, а зараз зупинимося на докладному описі всіх чотирьох областей та їх функції.

область даних

На рис. 1.5 представлена область даних, іменована також областю значень звіту. Це велика прямокутна область, яка знаходиться справа внизу від заголовків. В даному прикладі область даних містить суму по полю Дохід (SUM of REVENUE).

Мал. 1.5. Центральною частиною зведеної таблиці є область даних (DATA AREA). Ця область, як правило, включає підсумкові відомості по одному або декільком числовим полях

область даних – це область, в якій виконуються розрахунки. Ця область повинна містити хоча б одне поле і одне обчислення в цьому полі. Поля даних збожеволіють в цю область для проведення розрахунків, наприклад витрат на ремонт комп’ютера. Полем даних може бути Сума по полю Дохід, Кількість по полю Кількість проданих одиниць або Середня ціна.

Можна помістити в область даних одне і те ж поле двічі, але з різними обчисленнями. Директор по маркетингу може вимагати вставити поля Мінімальна ціна, Середня ціна і Максимальна ціна.

область рядків

На рис. 1.6 показана область рядків. Вона складається із заголовків в лівій частині зведеної таблиці. При вставці поля в область рядків в лівій частині зведеної таблиці будуть відображені унікальні значення цього поля. Як правило, область рядків містить принаймні одне поле, хоча може взагалі не містити полів. Як приклад зведеної таблиці без полів рядків можна привести попередній приклад, в якому було потрібно створити однорядковий звіт по кредитах. Типи вставляються полів даних будуть групуватися і розподілятися по категоріях, наприклад Товар (Products), Назва (Names) і Місце зберігання (Locations).

Мал. 1.6. Заголовки в лівій частині зведеної таблиці складають область арок зведеної таблиці (ROW AREA)

область стовпців

Область стовпців складається із заголовків стовпців зведеної таблиці. Зведена таблиця на рис. 1.7 містить в області стовпців поле Місяць (Months).

Мал. 1.7. Область стовпців (COLUMN AREA) складається із заголовків стовпців. В даному прикладі вона містить унікальний список місяців в наборі даних

При приміщенні полів в область стовпців ви зможете відстежити тенденції, представлені в стовпці. Область стовпців ідеальна для виявлення тенденцій на тривалих відрізках часу. Помістивши в неї поля даних різних типів, ви зможете аналізувати тенденції або відображати поруч один з одним, наприклад, поля Місяць (Months), Період (Periods) і Рік (Years).

Область фільтра звіту

Область фільтра звіту є не обов’язковою і знаходиться у верхній частині зведеної таблиці. На рис. 1.8 область фільтра містить поле Регіон (Region), а зведена таблиця налаштована на виведення даних для всіх регіонів. Приміщення полів в область фільтра звіту дозволяє фільтрувати елементи даних в полях. Область фільтра звіту може стати в нагоді вам в разі динамічної фільтрації виведених результатів. Типи даних, що поміщаються в цю область, наприклад поля Регіон (Region), Опис бізнесу (Business) і Працівники (Employees), вимагають уважного вивчення.

Мал. 1.8. Область фільтра звіту (PAGE AREA) являє собою прекрасний засіб швидкої фільтрації даних звіту.

Ссылка на основную публикацию