Публікація зведених таблиць за допомогою Excel Services в Excel 2010

Починаючи з версії Excel 2007 фахівці з компанії Microsoft видалили такий корисний інструмент, як Office Web Services. Тому в Excel 2007 знову з’явився набір служб Excel Services, для отримання доступу до якого потрібно було встановити сервер SharePoint, підтримка якого чревата серйозними витратами.
Служби Excel Services підтримують відкриття, відображення і аналіз електронних таблиць Excel на серверах. Користувач електронної таблиці Excel може відкрити її за допомогою звичайного веб-браузера. На правах автора файлу електронної таблиці ви можете вказати певні осередки, які можуть змінюватися користувачем браузера, якщо у вас не виходить сомостоятельно впоратися, то допомогу надасть комп’ютерний програміст додому. В якості таких осередків можуть виступати лажі поля фільтра зведеної таблиці. Тільки уявіть собі фантастичні можливості інструментів створення звітів, які можуть застосовуватися користувачами для створення запитів на вибірку даних.

Якщо на основі електронної таблиці Excel створюється запит на вибірку з бази даних SQL Server, при кожному оновленні даних у вікні браузера здійснюється вибірка даних з сервера SQL Server. В результаті забезпечується відображення і обробка результатів діяльності фірми в режимі реального часу.

Нижче наведені три можливих сценарії застосування служб Office Services.

 • З метою забезпечення доступу в режимі читання до єдиної копії важливої ​​електронної таблиці. Подібний підхід усуває можливі проблеми, викликані появою декількох копій електронних таблиць, розміщених в хаотичному порядку.
 • Включення набору діапазонів різноманітних електронних таблиць в єдину керуючу панель, яка відображається у вікні браузера.
 • Розробка користувальницьких додатків для браузерів, заснованих на повторному використанні логічних конструкцій, які спочатку призначені для електронних таблиць Excel.

Системні вимоги служб Excel Services

Вимоги, що висуваються з боку Excel Services, досить високі. По-перше, повинен бути встановлений сервер Windows Server 2008 R2. По-друге, потрібно встановити сервер SharePoinl редакції Enterprise Edition і Excel Services для SharePoint. Як автор електронної таблиці вам доведеться забезпечити доступ до сервера в режимі читання / запису.

Підготовка електронної таблиці для роботи з Excel Services

Для початку виберіть комірки електронної таблиці, які дозволено редагувати кінцевому користувачеві. Якщо мова йде про зведених таблицях, то в якості подібних полів зазвичай вибираються поля значень в області фільтра звіту (Report Filter). Кожній з обраних осередків слід привласнити ім’я. Для цього виконайте такі дії.

 1. Виберіть потрібну комірку.
 2. Ліва частина рядка формул є поле імені (Name). Зазвичай в цьому полі відображається адреса комірки, наприклад А1. Клацніть в цьому полі і введіть ім’я комірки. В іменах не використовуйте пробіли. Наприклад, допускаються імена типу WhichYear або Which_Year, а ім’я «Which Year» неприпустимо.
 3. Для завершення введення імені натисніть клавішу Enter.

Якщо надалі буде потрібно змінити або видалити ім’я, скористайтеся кнопкою Диспетчер імен (Name Manager), яка знаходиться на вкладці Формули (Formulas).

Публікація електронної таблиці в Інтернеті за допомогою Excel Services

Якщо публікація електронної таблиці в режимі онлайн Ви вперше, доведеться виконати кілька додаткових кроків для вказівки осередків, які використовуються в якості параметрів. Переконайтеся в тому, що осередкам з параметрами присвоєні імена діапазонів до виконання додаткових дій. Потім виконайте наступне.

 1. Виберіть вкладку File (Файл) і клацніть на кнопці Share (Зберегти і відправити), після чого клацніть на кнопці Publish to Excel Services (Опублікувати в Excel Services), як показано на рис. 8.9.
 2. У діалоговому вікні Save As (Збереження документа) вкажіть шлях і ім’я файлу документа.
 3. Якщо книга публікується вперше, клацніть на кнопці Excel Services Options (Параметри служб Excel Services), як показано на рис. 8.10, Excel відобразить діалогове вікно Excel Services Options.
 4. Діалогове вікно Excel Services Options включає дві вкладки. На вкладці Show (Показати) виберіть електронну таблицю, яка буде відображатися у вікні браузера.
 5. Мал. 8.10. Клацніть на кнопці Excel Services Options для отримання доступу до розділу параметрів

 6. Виберіть вкладку Parameters (Параметри). Клацніть на кнопці Add (Додати) для переходу в діалогове вікно Add Parameters (Додати параметри).
 7. У діалоговому вікні Add Parameters відображається список всіх іменованих діапазонів робочого листа. Клацніть на діапазонах, які будуть вказані в якості параметрів (рис. 8.11).
 8. Клацніть на кнопці ОК для закриття діалогового вікна Add Parameters.
 9. Клацніть на кнопці ОК для закриття діалогового вікна Excel Services Options.
 10. Клацніть на кнопці Save (Зберегти) для збереження робочої книги за допомогою Excel Services.

Мал. 8.11.

Ссылка на основную публикацию