Як відобразити витрати на Программмноє забезпечення в бухгалтерському обліку

Очевидно, що придбання ліцензій на ПЗ – витрати вашого підприємства, але витрати не зовсім звичні. Виникає питання: як правильно провести їх в бухгалтерському та податковому обліку?
У розділі V Положення з бухгалтерського обліку 14/2000 «Облік нематеріальних активів» сказано, що отримані в користування ліцензії враховуються на позабалансовому рахунку. План рахунків не містить спеціального позабалансового рахунку для цих цілей, тому користувач може відкрити його на свій розсуд.

Порядок списання вартості ліцензій залежить від терміну їх дії і порядку оплати:

  • періодичні платежі за право користування програмними продуктами списуються в тому звітному періоді, в якому вони зроблені;
  • якщо оплата проводиться разовим платежем:
    • для ліцензійного договору з певним терміном дії (наприклад, корпоративна ліцензія на продукти Microsoft за схемою Open License) витрати підлягають списанню протягом терміну дії ліцензійного договору;
    • при відсутності терміну дії ліцензійного договору витрати підлягають списанню протягом терміну корисного використання ліцензованого програмного продукту. Такий термін користувач має право встановити самостоя-
      кові, що має бути затверджено в обліковій політиці організації.

В останньому випадку розумним представляється термін від 3 до 10 років. Зазвичай за цей час програми застарівають настільки, що далі використовувати їх немає сенсу. Перехід же на принципово нову версію найчастіше вимагає нової ліцензії: постачальники ПО вважають, що це не її поновлення, а інша програма.

Витрати на оплату ліцензій відповідно відображаються і при заповненні податкової декларації. Податковий кодекс передбачає різний порядок віднесення витрат на придбання ліцензій до витрат звітного періоду. При обчисленні податку на майно підприємств витрати на придбання ліцензій, які обліковуються на рахунку 97 ( «Витрати майбутніх періодів»), включаються в податкову базу. Підстава – пункт 4 Інструкції Державної податкової служби РФ від 8.06.1995 р № 33 «Про порядок обчислення і сплати до бюджету податку на майно підприємств» (зі змінами від 20 серпня 2001 г.).

При визначенні податкової бази по податку на прибуток витрати на придбання ліцензій та матеріальних носіїв з ПЗ визнаються витратами ( «інші витрати») і підлягають відрахуванню з доходів кінцевого користувача. Підстава – підпункт 26 п. 1 ст. 264 НК РФ. Аналогічний порядок застосовується і щодо витрат на роботи по впровадженню ПО, результати яких будуть використовуватися платником податку протягом строку використання програмного продукту. Підстава – Лист Мінфіну України від 23.10.2009 № 03-03-06 / 1/681.

Ссылка на основную публикацию