Витяг з ЄДР

SergienkoLawyers > Витяг з ЄДР

Надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців

 

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у формі:
— витягу

 Форма запиту на витяг:

Запит на витяг з ЄДР   

 Бюро кредитних історій та банки на свій електронний запит отримують інформацію з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншому форматі у режимі реального часу.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, органи Служби безпеки України та їх посадові особи безоплатно отримують відомості з Єдиного державного реєстру з метою здійснення ними повноважень, визначених законом, виключно в електронній формі через веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, у порядку, визначеному Міністерством юстиції України.

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата у такому розмірі:

0,05 мінімальної заробітної плати = 0.05 X 1218 грн = 61 грн — за надання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;

0,02 мінімальної заробітної плати = 0.02 X 1218грн = 25 грн  — за надання виписки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;

75 % плати, встановленої цією частиною, — за надання витягу, довідки та виписки з Єдиного державного реєстру в електронній формі.

Плата за надання відомостей справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подається запит про надання відповідних відомостей. Мінімальна зарплата станом на 2015 рік = 1218 гривень.

Відомості з Єдиного державного реєстру надаються протягом доби. Порядок доступу до відомостей Єдиного державного реєстру через веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, встановлюється Міністерством юстиції України.

Відомості з Єдиного державного реєстру отримуються відповідно до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 № 1846/5 «Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 18.12.2012 за № 2105/22417 (далі – Порядок).

Порядок встановлює механізм надання відомостей з Єдиного державного реєстру з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

Відповідно до пункту 4.1. Порядку довідка — документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідним критерієм пошуку та містить відомості про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації щодо юридичних осіб або фізичних осіб — підприємців, що є актуальними на дату формування довідки або на дату, визначену запитувачем у запиті.

Згідно із пунктом 3.1 Порядку витяг – документ, що сформований програмними засобами ведення ЄДР за відповідним критерієм пошуку та містить відомості з ЄДР, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому запиті.

Порядком передбачено в залежності від запитуваної інформації отримання базового, розширеного, вибіркового витягів, витягу про відокремлені підрозділи.

Критерії пошуку відомостей в Єдиному державному реєстрі:

про юридичних осіб: повне найменування юридичної особи; ідентифікаційний код юридичної особи;

про фізичних осіб — підприємців: прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

Крім цього відповідно до Порядку є можливість отримання відомостей з Єдиного державного реєстру за такими критеріями пошуку, як код основного виду економічної діяльності юридичної особи або фізичної особи-підприємця на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України; дані про засновника (учасника) юридичної особи; дані про особу, яка обирається (призначається) до органу управління юридичної особи, уповноважену представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами.

Таким чином, наприклад, можна отримати перелік юридичних осіб, в яких певна фізична особа виступає керівником або засновником, а також де засновником є певна юридична особа.

Всі ці відомості можна отримати як в актуальному стані, так і на іншу, визначену запитувачем, дату.

Відповідно до Порядку одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру здійснюється запитувачами на підставі запиту про надання витягу з ЄДР за формою згідно із додатками 2,3 до цього Порядку.

Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру визначена наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва 20.10.2005 N 99 «Про розмір та порядок внесення плати, що справляється за одержання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.02.2006 за N 165/12039.

Вказаним наказом передбачено, що за одержання витягу з Єдиного державного реєстру розмір плати становить три неоподатковувані мінімуми доходів громадян. За кожен аркуш інформації на бланку встановленого зразка справляється плата у розмірі 20 відсотків одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;