Виписка з ЄДР

SergienkoLawyers > Виписка з ЄДР

Як на дається виписка з ЄДР ?

       Виписка з ЄДР юр. осіб та ФОП надається держ. реєстратором юр. особам та ФОП на підставі відповідного запиту про надання виписки з ЄДР юр. осіб та ФОП, що містить один з критеріїв пошуку інформації (відомостей) у ЄДР для її формування:

 • для юр. особи — найменування або ідентифікаційний код юр. особи;
 • для підрозділу юр.особи — найменування відокремленого підрозділу юр. особи або ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юр. особи;
 • для ФОП — прізвище, ім’я, по батькові або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через настанови своє релігії не мають ідентифікаційного коду і мають відповідну відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

  2.5. У формі виписки зазначаються:
  2.5.1. Найменування юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи — підприємця.
  2.5.2. Ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

  2.5.3. Місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця.

  2.5.4. Прізвища, імена, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи або від імені фізичної особи — підприємця без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків.2.5.5. Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи — підприємця.2.5.6. Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України:дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи чи фізична особа — підприємець перебуває на обліку;

  дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

  дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

  термін, до якого юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи чи фізична особа — підприємець перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи місця проживання фізичної особи — підприємця.

  2.5.7. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:

  дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця — у разі, коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи — підприємця була проведена після набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»;

  дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу або фізичну особу — підприємця — у разі, коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи — підприємця була проведена до набрання чинності Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців»;

  дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

  дата та номер запису про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи.

  {Підпункт 2.5.7 пункту 2.5 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

  2.5.8. Дата та час видачі виписки.

  2.5.9. Запис про перебування юридичної особи в процесі припинення або про припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця — у разі коли юридична особа знаходиться у процесі припинення або підприємницьку діяльність фізичної особи — підприємця припинено.

  {Підпункт 2.5.9 пункту 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014}

  2.5.10. Відомості про особу, яка сформувала виписку.

  2.6. Виписка у паперовій формі підписується державним реєстратором і засвідчується його печаткою, а в електронній формі засвідчується електронним цифровим підписом державного реєстратора.