Узаконення самочинного будівництва

SergienkoLawyers > Строительство  > Узаконення самочинного будівництва

Узаконення самочинного будівництва

Що таке самочинне будівництво? 

Самочинне будівництво — будівництво, яке здійснено без відповідних документів, які встановлені чинним законодавством України. Це визначено у Цивільному кодексі України та З.У. «Про регулювання містобудівної діяльності.

Види самочинного будівництва

Можна виділити два види самочинного будівництва:

 1. на своїй земельній ділянці
 2. на чужій земельній ділянці

Таким чином самочинне будівництво може бути пов’язане з самовільним зайняттям земельної ділянки. У разі самовільного зайняття земельної ділянки самочинно збудований об’єкт не може бути введений в експлуатацію поки забудовник не отримає право власності.

Як визначає ст.376 Цивільного кодексу України  є два варіанта самочинного будівництва:

 1. Без документів
 2. На чужій земельній ділянці.

Таким чином, у разі зайняття чужої земельної ділянки це питання перш за все вирішується у розрізі земельного права.  Тобто в будь-якому разі необхідно отримати право власності або право оренди на цю земельну ділянку. Після отримання права на земельну ділянку ми переходимо до виду самочинного будівництва, коли в нас немає відповідних документів, які передбачені містобудівним законодавством. Цю проблему забудовник може вирішити двома шляхами:

 1. Звернутись до суду
 2. Піти за законною процедурою, виконавши всі вимоги містобудівного законодавства, які передбачені у З.У. «Про регулювання містобудівної діяльності».

Визнання права власності на самочинне будівництво

На вимогу власника (користувача) земельної ділянки суд може визнати за ним право власності на нерухоме майно, яке самочинно збудоване на ній, якщо це не порушує права інших осіб. Але використавши цю процедуру забудовнику все одно необхідно буде звернутись до ДАБІ і подати декларацію про введення в експлуатацію.

Як узаконити самовільне будівництво? 

В цьому пункті розкриємо які є варіанти якщо забудовник хоче узаконити самобуд за законною процедурою. Під законною процедурою ми маємо на увазі те, що при поданні документів ми будемо подавати документи так ніби ще нічого не збудували.

Таким чином є три варіанти:

 1. Будинок до 300 м2 до 2 поверхів.
 2. Будинок 1, 2, 3 категорії складності
 3. Будинок 4, 5 категорії складності

Будинки 4, 5 категорії складності це багатоквартирні будинки, тому в цій статті ми не будемо описувати проблему введення їх в експлуатацію.

 Самочинне будівництво будинку індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 300 квадратних метрів

Таким чином, цей варіант розрахований будинки не вище двох поверхів не більше 300 квадратних метрів:

 1. індивідуальні (садибні) будинки
 2. житлові
 3. садові
 4. дачні

Для узаконення такого будівництва необхідно пройти такі етапи:

 1. Отримання будівельного паспорту

  Будівельний паспорт є документом, який схожий на містобудівні умови і обмеження. По суті, цей порядок є дещо спрощеним. Будівельний паспорт отримати простіше, ніж містобудівні умови і обмеження. У цьому документі визначається як саме має забудовуватись земельна ділянка. Крім того, у будівельному паспорті зазначаються усі обмеження, які пов’язані із забудовою.

  Будівельний паспорт документ, який надає можливість замовнику будівництва подати повідомлення про початок виконання будівельних робіт, що надасть можливість здійснювати будівельні роботи. Для отримання будівельного паспорта можна подавати проект цього будівництва, але це не є обов’язковим.

  заява на видачу будівельного паспорта зі згодою замовника на обробку персональних даних за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

  засвідчена в установленому порядку копія документа, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою, або договір суперфіцію;

  ескізні наміри забудови (місце розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстані до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасади та плани поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, перелік систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо);

  проект будівництва (за наявності);

  засвідчена в установленому порядку згода співвласників земельної ділянки (житлового будинку) на забудову.

 2. Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт

  Повідомлення про початок виконання будівельних робіт подається замовником будівництва не пізніше, ніж за 1 день. У разі якщо змінюється замовник будівництва про це необхідно повідомити орган архітектурно-будівельного контролю.

  У разі якщо архітектурно-будівельна інспекція виявить технічні невідповідності у повідомленні про початок виконання будівельних робіт вони зобов’язані повідомити замовника будівництва протягом 1 дня. Для виправлення надається 3 дні.

  Повідомлення про початок будівництва підлягає скасуванню у разі виявлення архітектурно-будівельною інспекцію недостовірних даних, а саме якщо є реальні підстави вважати об’єкт самочинним будівництвом:

  Невідповідність цільового призначення земельної ділянки
  Відсутність документа, який дає право виконувати будівельні роботи ( будівельний паспорт)

 3. Подання декларації про готовність об’єкта до експлуатації
  Етап № 1. Технічна інвентаризація.
  Після здійснення будівельних робіт ми можемо провести так звану технічну інвентаризацію, тобто описати у технічному паспорті збудований об’єкт. І визначити його на відповідних схемах та графічних матеріалах. Як наслідок зрозуміємо скільки метрів становить цей об’єкт. Для проведення технічної інвентаризації необхідно звернутись до сертифікованого спеціаліста.Етап №2. Подання декларації у орган містобудівного контролю.Після проведення інвентаризації нам необхідно заповнити декларацію про введення в експлуатацію  і подати її в орган містобудівного контролю. В Києві ця декларація подається у КМДА.  В Київській області в управління ДАБІ України в Київській області.Етап №3. Отримання зареєстрованої декларації про введення в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта. Через 10 робочих днів, тобто реально через два тижні ми можемо отримати зареєстровані декларації про введення в експлуатацію.

Самочинне будівництво будинку І-ІІІ категорії складності

Ця процедура передбачає дві декларації:

 1. Декларацію про початок виконання будівельних робіт
 2. Декларація про готовність об’єкта до експлуатації

Декларація про готовність об’єкта до експлуатації, що належать до I-III категорії складності
1.Інформація про об’єкт

2.Інформація про замовника

3. Інформація про керівника замовника — юридична особа

4. Інформація про відповідальну особу — інженера з технічного нагляду (найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону Назва, номер і дата документа, що підтверджує повноваження особи на здійснення технічного нагляду Серія та номер кваліфікаційного сертифіката)

5.Інформація про генерального підрядника (підрядника — у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

6. Інформація про страхову організацію (за наявності)

7.Інформація про осіб, відповідальних за виконання робіт найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону Назва, номер і дата видачі документа, що підтверджує повноваження особи на виконання робіт Види виконаних під керівництвом відповідальної особи робіт)

8. Інформація про генерального проектувальника (проектувальника)

9. Інформація про відповідальних осіб генерального проектувальника (проектувальника): головного архітектора (інженера) проекту, особи, що здійснює авторський нагляд (за наявності) Найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону Назва, номер і дата видачі документа , що підтверджує повноваження особи Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

10. Інформація про проектну документацію

11. Інформація про дозвільні документи (право на початок виконання будівельних робіт або інші документи у разі їх наявності) Назва документа, ким виданий або зареєстрований Дата подання абореестрации документа Номер документа).

12. Інформація місцезнаходження об’єкта

Дата початку будівництва.
Дата закінчення будівництва
Строк введення об’єкта (черги, пускового комплексу) в експлуатацію
13. Інформація про документ, що засвідчує право власності або користування земельною ділянкою (дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, дата, номер договору суперфіцію (необхідно зазначити) та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності).

14. Техніко-економічні показники об’єкта (з урахуванням результатів технічної інвентаризації) Опис об’єкта: несучі конструкції, огороджувальні конструкції, фасади Перелік інженерного обладнання об’єкта холодне та гаряче водопостачання, водовідведення, ліфт, сміттєпровід, опалення: централізоване , пічне (необхідне підкреслити), вид індивідуальних опалювальних установок (зазначити) Загальна площа будівлі, кв. метрів

15. Характеристика житлових будинків (з урахуванням результатів технічної інвентаризації) (за наявності): Кількість поверхів Матеріали стін, Кількість секцій (за наявності), кількість квартир у житловому будинку та їх площа

16. Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією

Послуги щодо узаконення самочинного будівництва: 

1. Надання консультацій щодо введення в експлуатацію будинків та подання відповідних декларацій.
2. Підготовка документів та супроводження цього процесу у органах державної влади
3. Супроводження введення в експлуатацію будинків
4. Залучення проектантів, технічного нагляду та особи, що здійснює інвентиризацію майна.
5. Узаконення самобудів в Києві, Київській області та по всій території України.

+38 (063) 569 88 45

 

Ключові слова: самовільне зайняття земельної ділянки, самочинне будівництво, самовільне будівництво узаконення самочинного будівництва, визнання права власності на самочинне будівництво, незаконне будівництво, узаконення самовільного будівництва, самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, самочинне будівництво судова практика, самовільне будівництво відповідальність, відповідальність за самочинне будівництво, як узаконити самовільне будівництво, як узаконити самочинне будівництво, порядок введення в експлуатацію самочинного будівництва, штраф за самовільне будівництво
самовільне будівництво штраф, самовільна забудова, введення в експлуатацію самочинного будівництва

No Comments

Leave a Comment