Скільки коштує ліцензія на будівництво

SergienkoLawyers > Без рубрики  > Скільки коштує ліцензія на будівництво

Скільки коштує ліцензія на будівництво

Офіційні платежі для отримання будівельної ліцензії

Загалом то отримання ліцензії є безкоштовним. За видачу бланка ліцензії на будівельну діяльність справляється плата: 1 мінімальна заробітна плата = 1450 грн. Вартість ліцензії залежить від багатьох факторів. Термін отримання будівельної ліцензії — 1 місяць (приблизно).

В Україні отримання ліцензії на будівництво пов’язане з багатьма труднощами.

Факторами, які влиляют на отримання ліцензії є:

1. Клас одержуваної ліцензії. СС2 або СС1, що відповідає різним категоріям будівництва 4 і 5 відповідно.

5. До IV категорії складності відносяться об’єкти

будівництва, які мають хоча б одну з таких ознак:

1) розраховані на постійне перебування більш як 300 осіб та
(або) періодичне перебування більше 500 осіб;

2) становлять можливу небезпеку для більш як 10000 осіб, які
перебувають поза об’єктом;

3) у разі аварії або неможливості (недоцільності) подальшої
експлуатації:

можуть спричинити збитки в обсязі понад 15000 мінімальних
розмірів заробітних плат;

можуть призвести до припинення функціонування об’єктів
транспорту, зв’язку, енергетики та інженерних мереж регіонального
рівня;

можуть призвести до втрати об’єктів культурної спадщини
місцевого значення.

6. До V категорії складності відносяться об’єкти будівництва,
які мають хоча б одну з таких ознак:

1) згідно із Законом України «Про об’єкти підвищеної
небезпеки» ( 2245-14 ) є об’єктами підвищеної небезпеки;

2) розраховані на постійне перебування більш як 400 осіб та
(або) періодичне перебування понад 1000 осіб;

3) становлять можливу небезпеку для більш як 50000 осіб, які
перебувають поза об’єктом;

4) у разі аварії або неможливості (недоцільності) подальшої
експлуатації:

можуть спричинити збитки в обсязі понад 150000 мінімальних
розмірів заробітних плат;

можуть призвести до припинення функціонування об’єктів
транспорту, зв’язку, енергетики та інженерних мереж
загальнодержавного значення;

можуть призвести до втрати об’єктів культурної спадщини
національного значення.

2. Отримує суб’єкт ліцензію вперше або повторно

Необхідно визначити, що повторно отримати ліцензію отримати простіше. Так як вже було визначено відповідність субькта ліцензійним умовам. Ліцензійні визначені соответсвуещим постановою Кабінету Міністрів України.

3. Були порушення містобудівного законодавства у суб’єкта?

1) виконання підготовчих робіт без повідомлення про початок
їх виконання, а також наведення недостовірних даних у такому
повідомленні — у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат;

2) виконання будівельних робіт без повідомлення про початок
їх виконання або будівництво індивідуальних (садибних) житлових
будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних)
будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II
категорій складності, закінчене у період з 5 серпня 1992 року до
12 березня 2011 року без дозволу на виконання будівельних робіт, а
також наведення недостовірних даних у такому повідомленні — у
розмірі десяти мінімальних заробітних плат;
{ Пункт 2 частини другої статті 2 в частині притягнення до
відповідальності за правопорушення щодо будівництва індивідуальних
(садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків,
господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них,
громадських будинків I та II категорій складності, закінченого у
період з 5 серпня 1992 року до 12 березня 2011 року без дозволу на
виконання будівельних робіт, втрачає чинність з 31 грудня 2013
року на підставі Закону N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 }
{ Пункт 2 частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно з
Законом N 5496-VI ( 5496-17 ) від 20.11.2012 }

3) виконання підготовчих робіт без реєстрації декларації про
початок виконання таких робіт, якщо зазначені роботи не
виконувалися на підставі зареєстрованої декларації про початок
виконання будівельних робіт чи дозволу на виконання будівельних
робіт, а також наведення недостовірних даних у декларації про
початок виконання підготовчих робіт — у розмірі двадцяти
мінімальних заробітних плат;

4) виконання будівельних робіт без реєстрації декларації про
початок виконання таких робіт, а також наведення недостовірних
даних у зазначеній декларації:

на об’єктах I категорії складності — у розмірі вісімнадцяти
мінімальних заробітних плат;

на об’єктах II категорії складності — у розмірі тридцяти
шести мінімальних заробітних плат;

на об’єктах III категорії складності — у розмірі дев’яноста
мінімальних заробітних плат;

5) виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх
виконання:

на об’єктах IV категорії складності — у розмірі трьохсот
сімдесяти мінімальних заробітних плат;

на об’єктах V категорії складності — у розмірі дев’ятисот
мінімальних заробітних плат;

6. Суб’єкти містобудування несуть відповідальність у вигляді
штрафу за такі правопорушення:

1) невиконання приписів центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику з питань державного
архітектурно-будівельного контролю, щодо:

усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної
діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил —
розмірі десяти мінімальних заробітних плат;

зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не
відповідають вимогам законодавства, зокрема будівельних норм,
містобудівним умовам і обмеженням, затвердженим проектом або
будівельному паспорту забудови земельної ділянки, виконуються без
повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання або
дозволу на виконання будівельних робіт, — у розмірі вісімнадцяти
мінімальних заробітних плат; { Абзац третій пункту 1 частини
шостий статті 2 в редакції Закону N 5496-VI ( 5496-17 ) від
20.11.2012 }

2) недопущення посадових осіб центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику з питань державного
архітектурно-будівельного контролю, на об’єктах будівництва,
підприємства будівельної галузі для виконання покладених на них
функцій — у розмірі десяти мінімальних заробітних плат.

7. Суб’єкти містобудування, що залучаються центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань
державного архітектурно-будівельного контролю, до проведення
перевірок, несуть відповідальність у вигляді штрафу за надання
недостовірних чи необґрунтованих висновків за результатами таких
перевірок у розмірі десяти мінімальних заробітних плат.

8. Підприємства, що надають технічні умови щодо інженерного
забезпечення об’єкта будівництва, несуть відповідальність у
вигляді штрафу за подання недостовірної інформації у складі раніше
наданих технічних умов щодо інженерного забезпечення об’єкта
будівництва, відмову у наданні технічних умов щодо інженерного
забезпечення об’єкта будівництва або порушення строку їх надання;
неукладення договору про забезпечення об’єкта будівництва на
підставі наданих технічних умов або непідключення об’єкта
будівництва до інженерних мереж згідно з технічними умовами та
укладеним договором про забезпечення об’єкта будівництва — у
розмірі дев’яноста мінімальних заробітних плат.

9. Дії, передбачені частинами першою — восьмою цієї статті,
вчинені суб’єктами містобудування, яких протягом року було піддано
стягненню за такі ж порушення, —

тягнуть за собою накладення штрафу, визначеного у
відповідному абзаці цієї статті, у подвійному розмірі.

10. Притягнення суб’єктів містобудування до відповідальності
не звільняє їх від відшкодування заподіяної внаслідок
правопорушення шкоди.

11. Штраф може бути накладено на суб’єктів містобудування
протягом шести місяців з дня виявлення правопорушення, але не
ніж через три роки з дня його вчинення.

12. У разі вчинення суб’єктами містобудування двох або більше
правопорушень штрафи накладаються за кожне вчинене правопорушення
окремо.

4. Відповідає заявник ліцензійним умовам, які передбачені Постановою КМУ для отримання ліцензії на будівництво

Загальні вимоги
Господарська діяльність з будівництва об’єктів IV і V категорій складності здійснюється з дотримання вимог ДБН.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» за класами наслідків (відповідальності) будівлі або споруди: СС3 — значні наслідки (V категорії складності), СС2 — середні наслідки (IV категорії складності), ДБН A. 3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва», інших нормативно-правових актів, будівельних норм і нормативних документів у сфері містобудівної діяльності.

Здобувач ліцензії має підтвердити попередній досвід роботи на об’єктах будівництва нижчої категорії складності (пункт 11 додатка 2) для будівництва наступних об’єктів:

IV категорії складності — попереднє виконання робіт по будівництву не менше трьох об’єктів III категорії складності;

V категорії складності — попереднє виконання робіт по будівництву не менше трьох об’єктів IV категорії складності або не менше п’яти об’єктів III категорії складності.

Суб’єктам господарювання, які мають намір здійснювати господарську діяльність з будівництва об’єктів IV і V категорій складності і отримують ліцензію вперше, право виконувати роботи на таких об’єктах без попереднього досвіду роботи надається за умови дотримання організаційних, кадрових і технологічних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами, і підтвердження досвіду роботи фахівців суб’єкта господарювання за попереднім місцем роботи (пункт 11 додатка 2).

8. Організаційними вимогами:

1) наявність:

затвердженої організаційної структури суб’єкта господарювання відповідно до переліку робіт;

в організаційній структурі суб’єкта господарювання підрозділів та/або спеціалістів, які забезпечать виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних, планово-договірних, виробничих, юридичних функцій та функцій з контролю якості, промислової безпеки та охорони праці, ведення та збереження національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності та виконавчої документації;

затверджених положень про відповідні структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників згідно з розподілом обов’язків, повноважень та відповідальності осіб, штатного розпису;

укладених трудових договорів з усіма найманими працівниками;

національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності;

власних або орендованих виробничих приміщень, засобів виробництва;

документа, що підтверджує впровадження системи управління якістю продукції суб’єкта господарювання;

2) зберігання протягом строку дії ліцензії документів (копій), що підтверджують достовірність даних, вказаних здобувачем ліцензії в документах, що подавалися до органу ліцензування, а також документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;

3) укомплектованість суб’єкта господарювання керівниками, професіоналами, спеціалістами і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури суб’єкта господарювання, положень Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64).

Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які зазначені в його документах, що додавалися до заяви про одержання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.

Про планове або позапланове припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникнення форс-мажорних обставин тощо) провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності в цілому або певними місцями провадження такої діяльності ліцензіат повідомляє орган ліцензування не пізніше одного місяця з дня припинення діяльності.

Про поновлення провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності ліцензіат повідомляє орган ліцензування не пізніше дати початку виконання будівельних робіт на таких об’єктах.

Подання до органу ліцензування здійснюється відповідно до статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити присутність керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом цих Ліцензійних умов.

9. Кадровими вимогами є:

1) наявність в:

керівників, професіоналів і фахівців залежно від видів виконуваних робіт відповідної освіти та кваліфікації;

керівника суб’єкта господарювання або його заступника вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста не менше двох років, бакалавра — не менше трьох років;

головного інженера вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра не менше двох років, спеціаліста — не менше трьох років;

начальника виробничо-технічного відділу, технічного відділу вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією повинен становити не менше двох років;

2) працевлаштування за основним місцем роботи керівника підприємства і головного інженера. Для заступників керівника суб’єкта господарювання та керівників виконавчих та функціональних підрозділів допускається працевлаштування не за основним місцем роботи, однак кількість таких керівників повинна складати не більше 50 відсотків їх загальної кількості — для здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів IV категорії складності і не більше ніж 20 відсотків — для здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів V категорії складності;

3) проходження керівниками, професіоналами та фахівцями спеціального навчання у терміни, визначені в програмах навчання.

10. Технологічними вимогами є:

наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, оснастки, інвентаря, пристроїв та інструменту відповідно до технологічних вимог виконання робіт;

виконання робіт здійснюється згідно з нормативно-правовими актами, будівельними нормами та нормативними документами у сфері містобудівної діяльності та робочою документацією;

дотримання вимог із забезпечення промислової безпеки та охорони праці.

11. Для здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності фізична особа — підприємець повинен мати вищу освіту відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст).

Фізична особа — підприємець відповідно до своєї професії та кваліфікації може виконувати роботи особисто або із залученням найманих працівників.

Вимоги до виконання будівельних і монтажних робіт загального призначення

12. Організаційними вимогами:

1) наявність:

адміністративних та виробничих приміщень, виробничої бази (у разі потреби) необхідні для виконання робіт згідно переліку робіт;

техніки, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт, передбачених переліком робіт;

засобів вимірювальної техніки, методик, інструкцій, необхідних для перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;

2) забезпечення:

своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої ДБН A. 3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва», будівельними нормами та нормативними документами у сфері містобудівної діяльності;

13. Кадровими вимогами є наявність:

головного інженера або відповідного зазначеній посаді спеціаліста вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра — не менше двох років, спеціаліста — не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

начальника будівельної дільниці вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста — не менше двох років, бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра — не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

виконавця робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи майстром на будівництві повинен становити не менше двох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

майстри будівельних та монтажних робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

техніка-будівельника вищої освіти відповідної спеціалізації (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання.

Для виконання будівельних і монтажних робіт загального призначення професіонали та фахівці за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника повинні мати спеціалізацію з відповідною освітою, зокрема, для:

зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд — промислове і цивільне будівництво, гідротехнічне будівництво, будівництво теплових і атомних електростанцій;

улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами — промислове і цивільне будівництво, гідротехнічне будівництво, мости і транспортні тунелі;

будівництво гідротехнічних споруд та комплексів: промислове і цивільне будівництво, гідротехнічне будівництво, гідромеліорація, водогосподарське та природоохоронне будівництво, раціональне використання і охорона водних ресурсів, будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд, будівництво теплових і атомних електростанцій;

розробки гірських споруд — відкрита розробка корисних копалин підземна розробка корисних копалин, шахтне і підземне будівництво маркшейдерська справа буріння свердловин;

реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації пам’яток культурної спадщини — промислове і цивільне будівництво, теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури, архітектура будівель і споруд, реставрацію пам’яток архітектури та містобудування і реконструкція об’єктів архітектури;

монтажу технологічного обладнання та пусконалагоджувальних робіт — теплогазопостачання і вентиляція, вентиляція, освітлення і теплогазопостачання, водопостачання, каналізація, водопостачання і водовідведення, холодильні машини і установки, монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і установок, холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання, інформаційні мережі зв’язку, технології та засоби телекомунікацій, електромеханічні системи автоматизації та електропривод, автоматизація процесів управління, автоматизоване управління технологічними процесами, телекомунікаційні системи та мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання.

Виконання зазначених видів будівельних і монтажних робіт загального призначення професіоналами та фахівцями з іншою спеціалізацією допускається у разі, коли освітньо-професійні програми їх підготовки були або є ідентичними освітньо-професійними програмами профільних навчальних закладів, які готують професіоналів і фахівців за спеціалізаціями, зазначеними в абзацах восьмому — тринадцятому цього пункту.

Під час виконання робіт з реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації на пам’ятках культурної спадщини кваліфікація робітників повинна відповідати вимогам ДСТУ-Н Б Д. 2.5-1:2012 — ДСТУ-Н Б Д. 2.5-26:2012 і підтверджуватися відповідними документами про кваліфікацію.

Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 19 квітня 1996 р. № 61.

14. Технологічними вимогами є наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту, зокрема, для виконання наступних видів робіт:

улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних — землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування бетонної суміші, обладнання для закріплення слабких ґрунтів, зварювального обладнання, опалубка для монолітних конструкцій, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

улаштування фундаментів із застосуванням паль — землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування бетонної суміші, зварювального обладнання, бурових установок і установок для занурення паль (анкерів), бетононасоси, глибинних вібраторів, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами, — навантажувальної техніки, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування бетонної суміші, насосного і компресорного обладнання, зварювального обладнання, бурових установок, днопоглиблювачів, кесонів, бетононасосів, вібраторів будівельних, опалубка для монолітних конструкцій, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

зведення металевих конструкцій — навантажувальної техніки, вантажопідйомної, пости для укрупненого збирання, обладнання для фіксації окремих елементів, зварювального обладнання, засобів підмощування, люльок, траверсів, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій — навантажувальної техніки, вантажопідйомної, для транспортування бетонної суміші і великорозмірних елементів, обладнання для фіксації окремих елементів, зварювального обладнання, засобів підмощування, бетононасосів, вібраторів будівельних, колисок, траверсів, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій — вантажопідйомної техніки, для транспортування бетонної (розчинної) суміші або бетонний (розчинної) вузла, бетононасосів, вібраторів будівельних, опалубних систем, постів з розділу арматури, засобів підмощування, люльок, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій — вантажопідйомної техніки, для транспортування бетонної (розчинної) суміші або бетонний (розчинної) вузла, риштувань, засобів підмощування, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

зведення дерев’яних конструкцій — вантажопідйомної техніки, риштування, засобів підмощування, пости для укрупнювальної збірки, столярної майстерні, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

будівництво гідротехнічних споруд та комплексів землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної (у тому числі плавучих кранів), для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для транспортування бетонної суміші, зварювального обладнання (в тому числі для підводних робіт), плавзасобів, земснарядів, гідромоніторів, насосного обладнання, днопоглиблювачів, кесонів, бетононасосів, вібраторів будівельних, водолазного обладнання, водолазної станції з засобами занурювання та забезпечення життєдіяльності під водою, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

розробки гірничих споруд та комплексів — землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної, для руйнування і транспортування гірської породи, бурових установок, компресорного обладнання, насосного обладнання, вибухотехнічного обладнання, засобів кріплення проходки гірських виробок, засобів транспортування породи, засобів електроживлення, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації пам’яток культурної спадщини — ковальського обладнання, теслярського і столярного обладнання, обладнання для ліпних робіт, ливарній майстерні, майстерні різьблення по каменю, інше обладнання згідно з технологією виконання робіт.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити:

здійснення контролю якості виконаних робіт по:

— ґрунтових споруд та основ — шляхом проведення лабораторних випробувань з метою визначення ступеня ущільнення;

— зварних з’єднань із застосуванням неруйнівних методів зварних конструкцій;

— монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій — шляхом проведення лабораторних випробувань зразків товарного бетону або розчину;

здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань;

документальне підтвердження відповідності та якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами;

2) забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої нормативними документами по видах обладнання, що монтується;

єдності вимірювань.

16. Кадровими вимогами є наявність:

головного інженера або відповідного зазначеній посаді спеціаліста вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра — не менше двох років, для спеціаліста або бакалавра — не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

начальника будівельної дільниці вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста — не менше двох років, бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра — не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

виконавця робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи майстром на будівництві повинен становити не менше двох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

майстри будівельних та монтажних робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

техніка-будівельника вищої освіти відповідної спеціалізації (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання.

Для виконання робіт з монтажу внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання, а також інженерних споруд професіонали та фахівці за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника повинні мати спеціалізацію з відповідною освітою, зокрема, для монтажу:

водопостачання та водовідведення — водопостачання, каналізація, водопостачання і водовідведення;

опалення, вентиляції і кондиціювання повітря, газопостачання — теплогазопостачання і вентиляція, вентиляція, освітлення і теплогазопостачання, монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання;

електропостачання та електроосвітлення — будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі електропостачання монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд, обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд, електричні системи і мережі;

засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж — автоматизація процесів керування, автоматизоване управління технологічними процесами, електромеханічні системи автоматизації та електропривод, інформаційні мережі зв’язку, технології та засоби телекомунікацій, телекомунікаційні системи та мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;

технологічних трубопроводів — холодильні машини і установки, монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і установок, холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання;

магістральних нафтогазопроводів — газонафтопроводи та газонафтосховища, монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання, видобутку нафти і газу, експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ, трубопровідний транспорт, нафтогазосховища.

Виконання зазначених видів робіт з будівництва об’єктів інженерної інфраструктури професіоналами та фахівцями з іншою спеціалізацією допускається у разі, коли освітньо-професійні програми їх підготовки були або є ідентичними освітньо-професійними програмами профільних навчальних закладів, які готують професіоналів і фахівців за спеціалізаціями, зазначеними в абзацах восьмому — тринадцятому цього пункту.

Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 19 квітня 1996 р. № 61.

17. Технологічними вимогами є наявність комплектів будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту, в тому числі землерийної техніки, трубоукладальної, вантажної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування великорозмірних елементів і бетонної суміші, зварювального обладнання, пересувних електростанцій, компресорів, траверсів, інших механізмів і обладнання у відповідності з технологією виконання робіт.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити:

здійснення контролю якості виконаних робіт по:

— електричних, електромеханічних робіт — шляхом проведення електричних, електромеханічних лабораторних випробувань;

— зварних з’єднань із застосуванням неруйнівних методів зварних з’єднань трубопроводів;

здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань;

документальне підтвердження відповідності та якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами;

документальне підтвердження належного технічного стану та допуск до експлуатації кранів, трубок, строп, бурових установок;

проведення своєчасної повірки засобів вимірювальної техніки.

Вимоги до будівництва об’єктів транспортної інфраструктури

18. Організаційними вимогами:

1) наявність:

адміністративних приміщень площею згідно з вимогами будівельних норм, виробничої бази, необхідних для виконання робіт згідно переліку робіт;

техніки, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт, передбачених у переліку робіт;

засобів вимірювальної техніки, методик, інструкцій, необхідних для перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;

2) забезпечення:

своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої нормативними документами по видах обладнання, що монтується;

єдності вимірювань.

19. Кадровими вимогами є наявність:

головного інженера або відповідного зазначеній посаді спеціаліста вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра — не менше двох років, для спеціаліста або бакалавра — не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

начальника будівельної дільниці вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста — не менше двох років, бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра — не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

виконавця робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи майстром на будівництві повинен становити не менше двох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

майстри будівельних та монтажних робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

техніка-будівельника вищої освіти відповідної спеціалізації (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання.

Для виконання робіт з будівництва об’єктів транспортної інфраструктури професіонали та фахівці за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника повинні мати спеціалізацію з відповідною освітою, зокрема, для будівництва:

залізничних і трамвайних шляхів — залізничні споруди та колійне господарство, будівництво, обслуговування і ремонт залізничних шляхів, обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства, електричний транспорт;

автомобільних доріг — автомобільні дороги та аеродроми, будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів, будівництво і експлуатація міських шляхів сполучення;

мостів, мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків, переходів — мости і транспортні тунелі, будівництво мостів та інших штучних споруд;

аеродромів та вертодромів — автомобільні дороги та аеродроми;

тунелів та метрополітенів — мости і транспортні тунелі, будівництво тунелів та метрополітенів;

вертикального транспорту — промислове і цивільне будівництво, підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання, електричний транспорт, електричні системи і мережі.

Виконання зазначених видів робіт з будівництва об’єктів транспортної інфраструктури професіоналами та фахівцями з іншою спеціалізацією допускається у разі, коли освітньо-професійні програми їх підготовки були або є ідентичними освітньо-професійними програмами профільних навчальних закладів, які готують професіоналів і фахівців за спеціалізаціями, зазначеними в абзацах восьмому — тринадцятому цього пункту.

Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 19 квітня 1996 р. № 61.

20. Технологічними вимогами є наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту, зокрема, для виконання наступних видів робіт:

будівництва залізничних і трамвайних шляхів — землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної (в тому числі залізничного), для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для укладання залізничних і трамвайних шляхів, пересувних електростанцій, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

будівництва автомобільних доріг — землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для укладання асфальтобетонної суміші, установок для регенерації асфальтобетонної суміші, компресорів, пересувних електростанцій, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

будівництва мостів для пропуску через перешкоди водних потоків — землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної (у тому числі плавучих кранів), для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, плавзасоби, кесонів, водолазного обладнання, бурових установок, зварювального обладнання, траверсів, компресорів, пересувних електростанцій, систем опалубки, риштувань, засобів підмощування, інших механізмів і обладнання у відповідності з технологією виконання робіт;

будівництва мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків, переходів — землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, бурових установок, зварювального обладнання, траверсів, компресорів, пересувних електростанцій, систем опалубки, риштувань, засобів підмощування, інших механізмів і обладнання у відповідності з технологією виконання робіт;

будівництва аеродромів та вертодромів — землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для транспортування і укладання бетонної суміші, бурових установок, зварювального обладнання, компресорів, пересувних електростанцій, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

будівництва тунелів і метрополітенів — землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів (у тому числі електротранспортної), їх ущільнення та планування, для транспортування і укладання бетонної суміші, прохідницьких щитів, вібраторів будівельних, зварювального обладнання, насосного обладнання, компресорів, пересувних електростанцій, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

будівництва вертикального транспорту (ліфтів, ескалаторів, підйомників, канатних доріг тощо) — вантажопідйомної техніки, компресорів, зварювального обладнання, колисок, комплекти для виконання електротехнічних робіт, інших механізмів і обладнання у відповідності з технологією виконання робіт.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити:

здійснення контролю якості виконаних робіт по:

— ґрунтових споруд та основ — шляхом проведення лабораторних випробувань з метою визначення ступеня ущільнення;

— дорожніх покриттів — шляхом проведення лабораторних випробувань на предмет відповідності марки бетону;

— зварних з’єднань із застосуванням неруйнівних методів зварних конструкцій;

— монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій — шляхом проведення лабораторних випробувань зразків товарного бетону або розчину;

— електричних, електромеханічних робіт — шляхом проведення електричних, електромеханічних лабораторних випробувань;

здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань;

документальне підтвердження відповідності та якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами;

документальне підтвердження належного технічного стану і/або проходження обстеження (перевірки) техніки, обладнання, приладів та інструментів;

No Comments

Leave a Comment