Реєстрація публічного акціонерного товариства (ПАТ)

SergienkoLawyers > Реєстрація публічного акціонерного товариства (ПАТ)

Що таке акціонерне товариство?

        Акціонерним товариством (АТ) є господарське товариство, в якої статутний капітал поділений на частки з однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими підтверджуються цінними паперами – акціями. За зобов’язаннями акціонерів ПАТ не відповідає, так само, як і акціонери не відповідають за зобов’язаннями акціонерного товариства. Учасники несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю акціонерного товариства, тільки в межах належних їм акцій.

Порядок реєстрації АТ в Україні

       Акціонерне товариство може бути створене різними способами: установою, злиттям, поділом, виділенням або перетворенням, тобто будь-яким з передбачених законодавством шляхів створення юросіб. Як правило, АТ в Україні створюється без зазначення строку діяльності, якщо інше не буде передбачено засновниками у статуті. Повне найменування акціонерного товариства українською мовою складається з назви організаційно-правової форми та назви типу (публічне чи приватне). Для зручності використання ПАТ може мати скорочене найменування українською мовою, а також скорочене та повне найменування іноземною мовою. Заснувати відкрите акціонерне товариство можуть: одна особа, двоє і більше осіб. Засновники мають право укласти установчий договір, у якому визначається: порядок спільних дій щодо створення акціонерного товариства; кількість, клас, тип акцій, які будуть придбані кожним із засновників; вартість придбання і номінальна вартість акцій; форма і строк оплати засновниками вартості акцій; термін дії установчого договору.

            Установчий договір – це не установчий документ. Він діє до моменту реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) звіту за результатом закритого розміщення акцій. Установчий договір має письмову форму. Якщо серед засновників є фізичні особи, то їх підписи на засновницькому договорі засвідчуються нотаріально. Якщо акціонерне товариство створюється одним суб’єктом, то установчий договір не укладається. Для створення акціонерного товариства засновники проводять закрите розміщення акцій, установчі збори та здійснюють державну реєстрацію акціонерного товариства в Україні. При створенні ПАТ акції розподіляють тільки між засновниками шляхом приватного розміщення. Після отримання свідоцтва про реєстрацію початкового випуску акцій акціонерне товариство отримує право на публічне розміщення акцій.

Етапи створення відкритого акціонерного товариства:

 1. прийняття рішень на зборах засновників про створення ПАТ та про розміщення акцій;
 2. передача документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, в НКЦПФР;
 3. реєстрація в НКЦПФР випуску акцій та отримання тимчасового свідоцтва про це;
 4. присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера для цінних паперів;
 5. укладення договору про ведення реєстру власників іменних ЦП з реєстратором іменних ЦП або договору про обслуговування емісії акцій з депозитарієм ЦП;
 6. закрите розміщення акцій між засновниками АКЦІОНЕРНОГО товариства;
 7. оплата засновниками вартості акцій в повному розмірі; затвердження на установчих зборах результатів закритого розміщення акцій, затвердження статуту, прийняття інших рішень;
 8. реєстрація акціонерного товариства у державного реєстратора;
 9. подання до НКЦПФР звіту про результати закритого розміщення акцій;
 10. реєстрація НКЦПФР звіту про результати закритого розміщення акцій;
 11. отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;
 12. видача засновникам ВАТ документів про право власності на акції.

Терміни оформлення ПАТ в Україні

        Протягом 3 місяців з дня повної оплати акцій проводиться установчі збори, на якому засновники вирішують такі питання:

 • заснування товариства;
 • затвердження оцінки майна, що вноситься засновниками в рахунок оплати акцій;
 • затвердження статуту ВАТ;
 • утворення органів;
 • повноваження представника при здійсненні діяльності по створенню акціонерного товариства і т. п.

     Незатвердження установчими зборами статуту вважається відмовою засновників від створення акціонерного товариства та є підставою для повернення засновникам внесків в рахунок оплати акцій (протягом 20 робочих днів з моменту проведення установчих зборів).

Державному реєстратору представник подає такі документи:

 • заповнену картку на проведення реєстрації АТ;
 • рішення засновників про створення ВАТ; статут акціонерного товариства в 2 примірниках;
 • документ про сплату реєстраційного збору;
 • інші документи, якщо подання таких передбачена законом.

Реєстратор протягом 3 робочих днів з дня отримання документів реєструє нове АТ в ЄДР

Строк надання послуги — 45 днів