Реєстрація приватного акціонерного товариства (ПрАТ)

SergienkoLawyers > Реєстрація приватного акціонерного товариства (ПрАТ)

Особливості приватного акціонерного товариства

    На даний момент в Україні існує два різновиди акціонерних товариств. Залежно від порядку розміщення акцій товариства носять форму публічного акціонерного та приватного акціонерного товариствПриватне акціонерне товариство (ПрАТ) — це суб’єкт господарювання, статутний капітал якого розподілений на певну кількість частин (акцій) номінальної вартості, що розміщуються в приватному порядку розміщення акцій.
      Кількість акціонерів товариства не може бути більше ніж 100 акціонерівУстановчими документами ПАТ може бути передбачено, що правом придбання акцій в першу чергу володіють акціонери цього товаристваНа відміну від ПАТ, ПрАТ акції не можуть продаватися на фондовій біржі, а їх продаж можливий лише шляхом проведення аукціону.

Для реєстрації ПрАТ необхідно:

  • прийняти рішення зборами учасників про створення акціонерного товариства, закрите розміщення акцій;
  • підготувати необхідну документацію для подання заяви до НКЦПФР для реєстрації випуску акцій;
  • отримати тимчасове свідоцтво підтверджують реєстрацію випуску акцій у встановленій організації;
  • присвоїти акцій міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;
  • підписати договори з депозитарієм цінних паперів або з реєстратором іменних цінних паперів, ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
  • виплатити повну вартість акцій засновниками;
  • затвердити статут та інших рішень, визначених законом;
  • зареєструвати ПРАТ в органах держ реєстрації;
  • підготувати для подання заяви з наступною реєстрацією в НКЦПФР звіту про проведення закритого (приватного) розміщення акцій;
  • отримати документи, які підтверджують право власності на акції та свідоцтва про держ реєстрацію випуску акцій.

Документи, які необхідні для реєстрації приватного акціонерного товариства


Для засновників ПрАТ, що є громадянами України 

— копії ідентифікаційного коду (номеру);
—  копія паспорта директора і засновника (ків).

Від юридичної особирезидента (українська):

—  Виписка з реєстру з країни нерезидента (копія Свідоцтва про реєстрацію);
довіреність на підпис відповідних паперів від імені юр. особизасновника;
рішення вищого органу юр. особи щодо наміру виступити засновником;
витяг з ЄДРПОУ.

Від фізособинерезидента:

копія  ідентифікаційного коду (номеру);
копія паспорта (повинен бути перекладений на українську мову).

Від юридичної особинерезидента (іноземна):

копія документів про реєстрацію юр. особизасновника в країні місцезнаходження (завірена у нотаріуса);
рішення вищого органу юр. особи щодо наміру виступити засновником;
довіреність на підпис документів від імені юридичної особизасновника.

Строк виконання послуги — 45 днів