Реєстрація повного товариства

SergienkoLawyers > Реєстрація повного товариства

Що таке повне товариство?

     Повне товариствоце товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства усім своїм майном. Повне товариство створюється і діє напідставі установчого договору, та наявність статуту не передбачає.
    Таким чином, засновниками повного товариства можуть бути лише суб’єкти підприємницької діяльності (юридичні особи,СПД, ФОП).
  Установчий договір, крім загальних вимог до установчих документів підприємств відповідно до законодавства, повинен містити інформацію щодо розміру часток кожного учасника, порядок внесення вкладів, форму участі у справах товариства. Такі вимоги випливають з особливого характеру товариства, зокрема з ведення його справ, яке здійснюєтьсяза загальною згодою всіх учасників.
      Ведення справ товариства може здійснюватися або всіма учасниками, або одним чи кількома з них, які виступають від імені товариства. Учасники, яким було доручено ведення справ повного товариства, зобов’язані надавати здачі учасниківна їх вимогу повну інформацію про дії, що виконуються від імені та в інтересах товариства.
        Учасник повного товариства має право передати свою частку або її частину іншим учасникам товариства або третім особам тільки за згодою всіх учасників.
     Найменування повного товариства повинно містити імена (найменування) всіх його учасників, слова «повне товариство»або містити ім’я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів «і компанія», а також слова «повне товариство».

ДОКУМЕНТИ НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

Від громадян України:
копія паспортів та ідентифікаційних кодів засновників повного товариства;
копія паспорта та ідентифікаційного коду директора повного товариства;
копія свідоцтва про державну реєстрацію Фізичної Особи Підприємця.

Від юридичної особи-резидента:
нотаріально завірена копія Свідоцтва про державну реєстрацію;
рішення (протокол) вищого органу юридичної особи про рішення виступити засновником створюваного повноготовариства;
документи, що підтверджують повноваження особи, яка буде підписувати документи від імені юридичної особи-засновника (протокол про призначення директора і наказ, нотаріальна довіреність на представника);
копія Довідки з ЄДРПОУ (статистика);
копія Статуту;
оригінал довіреності від керівника юридичної особи, яка буде засновникомдля юридичних осіб;

Від фізичної особи-нерезидента:
копія паспорта українською візою, при наявності такої);
копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера в Україні;
копія свідоцтва про державну реєстрацію Фізичної Особи Підприємця.

Від юридичної особи-нерезидента:
нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особизасновника в країнімісцезнаходження (наприклад: виписка з торгового, банківського, судового реєстру, сертифікат тощо);
рішення (протокол) вищого органу юридичної особи про рішення виступити засновником створюваного повноготовариства;
документи, що підтверджують повноваження особи, яка буде підписувати документи від імені юридичної особи засновника (рішення про призначення директора і нотаріальна копія статуту або нотаріальна довіреність на представника);