Реєстрація громадської організації

SergienkoLawyers > Реєстрація громадської організації

                                                                   

Реєстрація громадської організації в  2016 році. Що змінилось?

Перш за все, зазначимо, що реєстрація громадських організацій здійснюється відповідно до З.У. «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, а також З.У. «Про громадські об’єднання». В 2016 році в реєстрації громадських організацій відбулись деякі зміни. Раніше громадські організації реєструвались в районних управліннях Міністерства Юстиції України, а наразі вони ліквідовані і тому реєстрацію здійснюють обласні управління юстиції. У Києві управління юстиції у м. Києві.
У цьому зв’язку черги на реєстрацію громадських організацій стали більшими, бо ці управління перевантажені роботою, особливо у  Києві та Київській області. Крім того, ще однією важливою зміною є те, що наразі громадські організації зобов’язані підтверджувати свій статус неприбутковості, про що обов’язково необхідно зазначати в статуті.

Як зареєструвати громадську організацію?

Для державної реєстрації створення громадської організації у Міністерство юстиції необхідно подати такі документи:
1) заява про державну реєстрацію громадської організації, вона є єдиною для всіх юридичних осіб, її можна знайти на сайті Міністерства Юстиції України
2) інформація  про органи, що керують громадською організацією (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку)
3) статут громадської організації
4) реєстр осіб, що брали участь в установчих зборах громадської організації
Засновниками громадської організації можуть бути особи, що досягли 18 років, а саме: 
  • громадяни України
  • іноземці
  • особи без громадянства

Реєстрація громадської організації в Мін’юсті

Реєстрація громадських організацій здійснюється територіальними органами Міністерства юстиції України. Тому в залежності від юридичної адреси реєстрація здійснюється відповідним територіальним управлінням Мін’юсту.

Статут громадської організації

1. Статут громадського об’єднання має містити відомості про:

1) найменування громадської організації

2) мету  та напрями діяльності громадської організації

3) порядок набуття і припинення членства у громадській організації

4) повноваження керівника та вищого органу управління громадської організації

5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень у ГО

6) порядок звітування керівних органів громадської організації

7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів ГО

8) джерела надходження і порядок використання коштів громадської організації

9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадської організації

10) порядок внесення змін до статуту ГО

11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації ГО,  а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, — для громадської організації зі статусом юридичної особи.

Реєстрація громадської організації вартість

Так як з реєстрацією громадських організацій інколи виникають проблеми, то відповідно вартість реєстрації громадської організації в Києві та Україні є досить високою. Це пов’язано з тим, що для цього необхідно виконати достатньо велику кількість дій та інколи це пов’язано  з необхідністю багато разів відвідувати Міністерство Юстиції України.

Послуги щодо реєстрації громадської організації

  • Юридичні консультації з приводу реєстрації громадської організації
  • Супровід реєстрації громадської організації
  • Отримання виписки про реєстрацію громадської організації