Реєстрація фізичної особи підприємця (+ спрощена система оподаткування)

SergienkoLawyers > Реєстрація фізичної особи підприємця (+ спрощена система оподаткування)

   Фізична особа — підприємець відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення. Фізична особа — підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов’язаннями, пов’язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна. Фізична особа, яка неспроможна задовольнити вимоги кредиторів, пов’язані із здійсненням нею підприємницької діяльності, може бути визнана банкрутом у порядку, встановленому законом.

    Для проведення державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати підприємцем та має реєстраційний номер облікової картки платника податків, або уповноважена нею особа повинна подати особисто (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) або через уповноважену особу державному реєстратору за місцем проживання такі документи:
       1) заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;  Для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця використовується ркєстраційна картка Форма №10.

      2) копію документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;

+ нотаріально засвідчену письмову згоду батьків (усиновлювачів) або піклувальника, або органу опіки та піклування, якщо заявником є фізична особа, яка досягла шістнадцяти років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю.

    Якщо документи для проведення державної реєстрації подаються заявником особисто, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця. Державна реєстрація фізичної особи — підприємця здійснюється не пізніше наступного робочого дня після надходження документів для проведення державної реєстрації фізичної особи — підприємця.

         За проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця реєстраційний збір не справляється.

       Зміни до відомостей про фізичну особу — підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме:
1) зміни щодо імені фізичної особи;
2) місця її проживання,
3) реєстраційного номера облікової картки платника податків або номера та серії паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган доходів і зборів і має відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта,
4) щодо видів економічної діяльності   набирають чинності з дня їх державної реєстрації.

Для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу — підприємця фізична особа — підприємець подає державному реєстратору особисто (надсилає поштовим відправленням з описом вкладення) такі документи:
1) заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу — підприємця. Подається Форма №11
2) документ, що підтверджує сплату адміністративного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу — підприємця у випадках;
3) копію довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки платника податків, у разі зміни реєстраційного номера облікової картки платника податків.

      Якщо документи для проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особупідприємця подаються фізичною особоюпідприємцем особисто, державному реєстратору додатково пред’являється паспорт громадянина України або паспортний документ іноземця.
Для проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем за її рішенням фізична особа — підприємець або уповноважена нею особа подає (надсилає) державному реєстратору реєстраційну картку на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем за її рішенням.

Крім того, припинення фізичної особи-підприємця проводиться за реєстраційними картками:

Форма №12 – реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством;

Форма №13 — реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою;

Форма №14 — реєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи – підприємця банкрутом;

Форма №15 —   реєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу – підприємця

      Суд, який постановив рішення про порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи — підприємця, у день набрання рішенням законної сили надсилає його державному реєстратору за місцезнаходженням фізичної особи — підприємця.