Реєстрація благодійного фонду.

SergienkoLawyers > Реєстрація благодійного фонду.

Реєстрація благодійної організації в  2016 році

Благодійним фондом визнається це юридична особа, що діє на підставі статуту, що затверджений у встановленому порядку.  До складу благодійного фонду входять учасники.  Учасниками благодійного фонду управляють ним. Учасники благодійного фонду можуть не передавати благодійну допомогу цьому фонду. Для створення благодійного фонду необхідна одна або дві людини.
Ознаки благодійного фонду
 • юридична особа
 • статут
 • складається з учасників
 • управляється учасниками
 • може бути створений однією особоюРеєстрація благодійного фонду здійснюється на підставі З.У. «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців.

Документи, що необхідні для реєстрації благодійного фонду:

1) заява про державну реєстрацію благодійної організації, вона є єдиною для всіх юридичних осіб, її можна знайти на сайті Міністерства Юстиції України
2) інформація  про органи, що керують благодійною організацією (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку)
3) статут благодійної організації
4) реєстр осіб, що брали участь в установчих зборах благодійної організації

Закон України  «Про благодійність та благодійні організації»

 • Суб’єкти благодійної діяльності
 • Види благодійної діяльності
 • Засади діяльності благодійних організацій
 • Засновники та учасники благодійних організацій
 • Види благодійних організацій
 • Звітність благодійних організацій
 • Припинення благодійних організацій

Статут благодійного фонду 2016 

1. Статут благодійного фонду  має містити відомості про:

1) найменування благодійного фонду

2) мету  та напрями діяльності благодійного фонду

3) порядок набуття і припинення членства у благодійному фонді

4) повноваження керівника та вищого органу управління благодійного фонду

5) періодичність засідань і процедуру прийняття рішень у благодійному фонді

6) порядок звітування керівних органів благодійного фонду

7) порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів благодійного фонду

8) джерела надходження і порядок використання коштів благодійного фонду

9) порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів благодійного фонду

10) порядок внесення змін до статуту благодійного фонду

11) порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації благодійного фонду,  а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску, — для благодійного фонду зі статусом юридичної особи.

Послуги щодо державної реєстрації благодійного фонду 

 • Юридичні консультації з приводу реєстрації благодійного фонду
 • Супровід реєстрації благодійного фонду
 • Отримання виписки про реєстрацію благодійного фонду