Оформлення будівельних ліцензій

SergienkoLawyers > Без рубрики  > Оформлення будівельних ліцензій

Оформлення будівельних ліцензій

Нормативні акти, які регулюють питання отримання будівельної ліцензії

Порядок видачі будь-яких ліцензій в Україні регулюється З. У. «Про ліцензування видів господарської діяльності». Стаття 11 цього закону визначає, які документи необхідно подати для отримання ліцензії:

Стаття 11. Документи, що подаються для отримання будівельної ліцензії
1. Здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву про отримання ліцензії за певною ліцензійними умовами формі.

2. У заяві про отримання ліцензії повинна міститися інформація про:

1) здобувача ліцензії:

для юридичної особи — повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код;

для фізичної особи — підприємця — прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), відомості про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті, — подається копія цієї позначки) і згода на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог цього Закону;

2) вид господарської діяльності (повністю або частково), зазначений у статті 7 цього Закону, на здійснення якого претендент ліцензії має намір отримати ліцензію;

3) бажаний спосіб отримання документів.

3. До заяви про отримання ліцензії додаються:

1) документи у відповідність з вимогами ліцензування;

2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (довіреної особи) з відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову із-за своїх релігійних переконань від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами — підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

3) опис документів, що подаються для одержання ліцензії,
у двох примірниках.

4. Перелік підтвердних документів встановлюється ліцензійними умовами і є винятковим.

5. Посадовим особам органів ліцензування забороняється вимагати від претендента ліцензії (суб’єкта господарювання):

1) подання оригіналів документів (крім документів, які складаються безпосередньо здобувачем ліцензії);

2) вказівка шукачами ліцензії у документах, що подаються для отримання ліцензії, інформації або подання документів, не передбачених законом;

3) документи, які підтверджують або спростовують інформацію про нього, що видаються іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування або їх посадовими особами (виписки, витяги, довідки, листи).

6. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цим Законом та прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, повернення здобувачеві ліцензії не підлягають.

7. З документів, поданих для отримання ліцензії на паперових носіях, органом ліцензування обов’язково виготовляється електронна копія шляхом сканування.

8. У разі подання електронних документів у випадках, передбачених цим Законом, всі документи, крім документів, що засвідчують повноваження уповноваженої особи, можуть засвідчуватися електронним цифровим підписом заявника відповідно з законодавством.

Електронний документ вважається одержаним органом ліцензування з часу надходження заявникові повідомлення в електронній формі про одержання такого електронного документа органом ліцензування. Орган ліцензування автоматично після отримання від заявника електронного документа надсилає йому електронний документ з підтвердженням факту одержання електронного документа.

Ліцензуванню підлягають такі види будівельної діяльності:
1) розроблення містобудівної документації;

2) вишукувальні роботи для будівництва;

3) будівельні та монтажні роботи;

4) проектування об’єктів архітектури;

5) будівництво транспортних споруд;

6) монтаж інженерних мереж;

7) інжинірингова діяльність у сфері будівництва.

Існує роз’яснення ДАБІ щодо заповнення заяви на отримання ліцензії:
Відомості про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, технологію виробництва, інформаційно-правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи (Додаток 2 до постанови № 256).

До пункту 1. Залежно від заявленого переліку робіт до ліцензії, у складі організаційно-функціональної структури можуть бути передбачені підрозділи:
Адміністративно-керівний планово-договірний; виробничо-технічний відділ (департамент); виробничі ділянки; ділянки спеціальних робіт; відділ техніки безпеки і охорони праці; ділянку (відділ) головного зварника; ділянку (відділ) головного енергетика; ділянку (відділ) головного механіка; ділянку (відділ) головного геолога; ділянку (відділ) головного геодезиста; ділянку (відділ) інженерного забезпечення виконання робіт; ділянку (відділ) автомобільно-транспортний ділянку (відділ) будівельної техніки; ділянку (відділ) матеріального забезпечення, зберігання матеріалів; технічний відділ; архів; технічна бібліотека; випробувальна лабораторія; кошторисний відділ; юридична служба; тощо.
Необхідно відзначити чисельність кожного підрозділу та функції, виконання яких забезпечуватиме вказаний структурний підрозділ.
При наявності у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність, зазначається інформація про їх організаційну структуру.
До пункту 2. В організаційно-функціональній структурі в залежності від заявленого переліку робіт в ліцензії можуть бути:
інженерно-технічні працівники: генеральний директор; голова правління; директор; президент; заступник директора по будівництву; головний інженер; заступник головного інженера; начальник виробничо-технічного відділу; начальник технічного відділу; начальник планово-договірного відділу; начальник кошторисного відділу; інженер з техніки безпеки і охорони праці; начальник ділянки; виконроб; майстер; головний спеціаліст; головний зварник; головний енергетик; головний механік; головний геолог; головний геодезист; провідний інженер; інженер з якості; геодезист; юрист; тощо;
робочі: арматурщик; асфальтобетонник; бетоняр; бляхар; монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; дорожній робітник; газозварник; гірник; електрозварник ручного зварювання; газоелектрозварник ручного зварювання; електромонтажник; електрослюсар; землекоп; кесонник-слюсар; альфрейщик; лицювальник; ліпник архітектурних деталей; маляр; машиніст будівельної техніки; монтажник устаткування зв’язку; монтажник слабкострумового обладнання; монтажник електричних підйомників (ліфтів); монтажник зовнішніх трубопроводів; монтажник внутрішніх трубопроводів; монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря; монтажник технологічних трубопроводів; монтажник технологічного устаткування; монтажник шахтного устаткування; монтер колій; муляр; наладчик обладнання; паркетник; покрівельник; прохідник на поверхневих роботах; річковий робітник; латиш; слюсар, столяр; футерувальник; тощо.
Звертаємо увагу, що відповідно до ліцензійних умов керівник підприємства і головний інженер повинні бути працевлаштованими за основним місцем роботи. Для заступників керівника суб’єкта господарювання та керівників виконавчих та функціональних підрозділів допускається працевлаштування не за основним місцем роботи, однак кількість таких керівників повинна складати не більше 50 відсотків їх загальної кількості — для здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів IV категорії складності і не більше ніж 20 відсотків — для здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів V категорії складності.
До пункту 3. Таблиця заповнюється для інженерно-технічних працівників, які пройшли спеціальне навчання, зокрема для територій з підвищеною сейсмічністю та із складними інженерно-геологічними умовами; для виконання робіт з монтажу газопроводів; для виконання робіт з монтажу електричних мереж; виконання робіт по монтажу ліфтів; для виконання зварювальних робіт; для виконання водолазних робіт.
У разі наявності працівників, які пройшли спеціальне навчання, необхідно вказати їх посада, найменування навчального закладу, в якому проведено навчання (підвищення кваліфікації) та дату видачі та номер посвідчення.
До пункту 4. Залежно від заявленого переліку видів робіт до ліцензії в складі виробничих приміщень можуть бути: цех металоконструкцій; столярний цех; цех металопластикових виробів; бетонно-розчинний вузол; цех залізобетонних виробів; авто-транспортна дільниця; ремонтні майстерні; склад будівельних конструкцій;виробничо-технічна база; гараж; побутові приміщення; допоміжні служби; дільничний (об’єктний) інструментальний пункт; тощо.
До пункту 5. Залежно від заявленого переліку видів робіт до ліцензії суб’єкт будівельної діяльності має бути забезпечено: будівельними машинами, механізмами; засобами малої механізації; засобами підмощування; колисками; підйомно-транспортними засобами; землерийною технікою, вантажної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування; транспортування бетонної суміші; обладнання для закріплення слабких ґрунтів; зварювальним обладнанням; баштовими кранами; буровим обладнанням; тим каркасом; помостами; пересувними будівельними вишками; опалубкою горизонтальної; вертикальної опалубкою; ручним інструментом; механізованим інструментом; прохідницьким комплексом; холодильною установкою для заморожування грунтів; тощо.

Для отримання будівельної ліцензії, необхідно дотримання ліцензійних умов. Сьогодні ці умови передбачені ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ від 30 березня 2016 р. № 256 «Деякі питання ліцензування будівництва об’єктів IV і V категорій складності». Є вимоги:

Загальні вимоги
Господарська діяльність з будівництва об’єктів IV і V категорій складності здійснюється з дотримання вимог ДБН.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» за класами наслідків (відповідальності) будівлі або споруди: СС3 — значні наслідки (V категорії складності), СС2 — середні наслідки (IV категорії складності), ДБН A. 3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва», інших нормативно-правових актів, будівельних норм і нормативних документів у сфері містобудівної діяльності.

Здобувач ліцензії має підтвердити попередній досвід роботи на об’єктах будівництва нижчої категорії складності (пункт 11 додатка 2) для будівництва наступних об’єктів:

IV категорії складності — попереднє виконання робіт по будівництву не менше трьох об’єктів III категорії складності;

V категорії складності — попереднє виконання робіт по будівництву не менше трьох об’єктів IV категорії складності або не менше п’яти об’єктів III категорії складності.

Суб’єктам господарювання, які мають намір здійснювати господарську діяльність з будівництва об’єктів IV і V категорій складності і отримують ліцензію вперше, право виконувати роботи на таких об’єктах без попереднього досвіду роботи надається за умови дотримання організаційних, кадрових і технологічних вимог, установлених цими Ліцензійними умовами, і підтвердження досвіду роботи фахівців суб’єкта господарювання за попереднім місцем роботи (пункт 11 додатка 2).

8. Організаційними вимогами:

1) наявність:

затвердженої організаційної структури суб’єкта господарювання відповідно до переліку робіт;

в організаційній структурі суб’єкта господарювання підрозділів та/або спеціалістів, які забезпечать виконання адміністративно-керівних, виробничо-технічних, планово-договірних, виробничих, юридичних функцій та функцій з контролю якості, промислової безпеки та охорони праці, ведення та збереження національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності та виконавчої документації;

затверджених положень про відповідні структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників згідно з розподілом обов’язків, повноважень та відповідальності осіб, штатного розпису;

укладених трудових договорів з усіма найманими працівниками;

національних стандартів, будівельних норм та нормативно-правових актів у сфері містобудівної діяльності;

власних або орендованих виробничих приміщень, засобів виробництва;

документа, що підтверджує впровадження системи управління якістю продукції суб’єкта господарювання;

2) зберігання протягом строку дії ліцензії документів (копій), що підтверджують достовірність даних, вказаних здобувачем ліцензії в документах, що подавалися до органу ліцензування, а також документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії;

3) укомплектованість суб’єкта господарювання керівниками, професіоналами, спеціалістами і робітниками необхідних професій та кваліфікацій відповідно до організаційної структури суб’єкта господарювання, положень Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» та вимог Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64).

Ліцензіат зобов’язаний повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, які зазначені в його документах, що додавалися до заяви про одержання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін.

Про планове або позапланове припинення (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникнення форс-мажорних обставин тощо) провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності в цілому або певними місцями провадження такої діяльності ліцензіат повідомляє орган ліцензування не пізніше одного місяця з дня припинення діяльності.

Про поновлення провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності ліцензіат повідомляє орган ліцензування не пізніше дати початку виконання будівельних робіт на таких об’єктах.

Подання до органу ліцензування здійснюється відповідно до статті 10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити присутність керівника, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом цих Ліцензійних умов.

9. Кадровими вимогами є:

1) наявність в:

керівників, професіоналів і фахівців залежно від видів виконуваних робіт відповідної освіти та кваліфікації;

керівника суб’єкта господарювання або його заступника вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста не менше двох років, бакалавра — не менше трьох років;

головного інженера вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра не менше двох років, спеціаліста — не менше трьох років;

начальника виробничо-технічного відділу, технічного відділу вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією повинен становити не менше двох років;

2) працевлаштування за основним місцем роботи керівника підприємства і головного інженера. Для заступників керівника суб’єкта господарювання та керівників виконавчих та функціональних підрозділів допускається працевлаштування не за основним місцем роботи, однак кількість таких керівників повинна складати не більше 50 відсотків їх загальної кількості — для здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів IV категорії складності і не більше ніж 20 відсотків — для здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів V категорії складності;

3) проходження керівниками, професіоналами та фахівцями спеціального навчання у терміни, визначені в програмах навчання.

10. Технологічними вимогами є:

наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, оснастки, інвентаря, пристроїв та інструменту відповідно до технологічних вимог виконання робіт;

виконання робіт здійснюється згідно з нормативно-правовими актами, будівельними нормами та нормативними документами у сфері містобудівної діяльності та робочою документацією;

дотримання вимог із забезпечення промислової безпеки та охорони праці.

11. Для здійснення господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорій складності фізична особа — підприємець повинен мати вищу освіту відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст).

Фізична особа — підприємець відповідно до своєї професії та кваліфікації може виконувати роботи особисто або із залученням найманих працівників.

Вимоги до виконання будівельних і монтажних робіт загального призначення

12. Організаційними вимогами:

1) наявність:

адміністративних та виробничих приміщень, виробничої бази (у разі потреби) необхідні для виконання робіт згідно переліку робіт;

техніки, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт, передбачених переліком робіт;

засобів вимірювальної техніки, методик, інструкцій, необхідних для перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;

2) забезпечення:

своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої ДБН A. 3.1-5-2009 «Організація будівельного виробництва», будівельними нормами та нормативними документами у сфері містобудівної діяльності;

13. Кадровими вимогами є наявність:

головного інженера або відповідного зазначеній посаді спеціаліста вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра — не менше двох років, спеціаліста — не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

начальника будівельної дільниці вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста — не менше двох років, бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра — не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

виконавця робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи майстром на будівництві повинен становити не менше двох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

майстри будівельних та монтажних робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

техніка-будівельника вищої освіти відповідної спеціалізації (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання.

Для виконання будівельних і монтажних робіт загального призначення професіонали та фахівці за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника повинні мати спеціалізацію з відповідною освітою, зокрема, для:

зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд — промислове і цивільне будівництво, гідротехнічне будівництво, будівництво теплових і атомних електростанцій;

улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами — промислове і цивільне будівництво, гідротехнічне будівництво, мости і транспортні тунелі;

будівництво гідротехнічних споруд та комплексів: промислове і цивільне будівництво, гідротехнічне будівництво, гідромеліорація, водогосподарське та природоохоронне будівництво, раціональне використання і охорона водних ресурсів, будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд, будівництво теплових і атомних електростанцій;

розробки гірських споруд — відкрита розробка корисних копалин підземна розробка корисних копалин, шахтне і підземне будівництво маркшейдерська справа буріння свердловин;

реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації пам’яток культурної спадщини — промислове і цивільне будівництво, теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури, архітектура будівель і споруд, реставрацію пам’яток архітектури та містобудування і реконструкція об’єктів архітектури;

монтажу технологічного обладнання та пусконалагоджувальних робіт — теплогазопостачання і вентиляція, вентиляція, освітлення і теплогазопостачання, водопостачання, каналізація, водопостачання і водовідведення, холодильні машини і установки, монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і установок, холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання, інформаційні мережі зв’язку, технології та засоби телекомунікацій, електромеханічні системи автоматизації та електропривод, автоматизація процесів управління, автоматизоване управління технологічними процесами, телекомунікаційні системи та мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання.

Виконання зазначених видів будівельних і монтажних робіт загального призначення професіоналами та фахівцями з іншою спеціалізацією допускається у разі, коли освітньо-професійні програми їх підготовки були або є ідентичними освітньо-професійними програмами профільних навчальних закладів, які готують професіоналів і фахівців за спеціалізаціями, зазначеними в абзацах восьмому — тринадцятому цього пункту.

Під час виконання робіт з реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації на пам’ятках культурної спадщини кваліфікація робітників повинна відповідати вимогам ДСТУ-Н Б Д. 2.5-1:2012 — ДСТУ-Н Б Д. 2.5-26:2012 і підтверджуватися відповідними документами про кваліфікацію.

Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 19 квітня 1996 р. № 61.

14. Технологічними вимогами є наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту, зокрема, для виконання наступних видів робіт:

улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних — землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування бетонної суміші, обладнання для закріплення слабких ґрунтів, зварювального обладнання, опалубка для монолітних конструкцій, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

улаштування фундаментів із застосуванням паль — землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування бетонної суміші, зварювального обладнання, бурових установок і установок для занурення паль (анкерів), бетононасоси, глибинних вібраторів, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами, — навантажувальної техніки, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування бетонної суміші, насосного і компресорного обладнання, зварювального обладнання, бурових установок, днопоглиблювачів, кесонів, бетононасосів, вібраторів будівельних, опалубка для монолітних конструкцій, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

зведення металевих конструкцій — навантажувальної техніки, вантажопідйомної, пости для укрупненого збирання, обладнання для фіксації окремих елементів, зварювального обладнання, засобів підмощування, люльок, траверсів, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій — навантажувальної техніки, вантажопідйомної, для транспортування бетонної суміші і великорозмірних елементів, обладнання для фіксації окремих елементів, зварювального обладнання, засобів підмощування, бетононасосів, вібраторів будівельних, колисок, траверсів, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій — вантажопідйомної техніки, для транспортування бетонної (розчинної) суміші або бетонний (розчинної) вузла, бетононасосів, вібраторів будівельних, опалубних систем, постів з розділу арматури, засобів підмощування, люльок, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій — вантажопідйомної техніки, для транспортування бетонної (розчинної) суміші або бетонний (розчинної) вузла, риштувань, засобів підмощування, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

зведення дерев’яних конструкцій — вантажопідйомної техніки, риштування, засобів підмощування, пости для укрупнювальної збірки, столярної майстерні, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

будівництво гідротехнічних споруд та комплексів землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної (у тому числі плавучих кранів), для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для транспортування бетонної суміші, зварювального обладнання (в тому числі для підводних робіт), плавзасобів, земснарядів, гідромоніторів, насосного обладнання, днопоглиблювачів, кесонів, бетононасосів, вібраторів будівельних, водолазного обладнання, водолазної станції з засобами занурювання та забезпечення життєдіяльності під водою, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

розробки гірничих споруд та комплексів — землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної, для руйнування і транспортування гірської породи, бурових установок, компресорного обладнання, насосного обладнання, вибухотехнічного обладнання, засобів кріплення проходки гірських виробок, засобів транспортування породи, засобів електроживлення, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

реставрації, консервації, ремонтних робіт, реабілітації пам’яток культурної спадщини — ковальського обладнання, теслярського і столярного обладнання, обладнання для ліпних робіт, ливарній майстерні, майстерні різьблення по каменю, інше обладнання згідно з технологією виконання робіт.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити:

здійснення контролю якості виконаних робіт по:

— ґрунтових споруд та основ — шляхом проведення лабораторних випробувань з метою визначення ступеня ущільнення;

— зварних з’єднань із застосуванням неруйнівних методів зварних конструкцій;

— монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій — шляхом проведення лабораторних випробувань зразків товарного бетону або розчину;

здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань;

документальне підтвердження відповідності та якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами;

2) забезпечення своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої нормативними документами по видах обладнання, що монтується;

єдності вимірювань.

16. Кадровими вимогами є наявність:

головного інженера або відповідного зазначеній посаді спеціаліста вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра — не менше двох років, для спеціаліста або бакалавра — не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

начальника будівельної дільниці вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста — не менше двох років, бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра — не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

виконавця робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи майстром на будівництві повинен становити не менше двох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

майстри будівельних та монтажних робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

техніка-будівельника вищої освіти відповідної спеціалізації (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання.

Для виконання робіт з монтажу внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання, а також інженерних споруд професіонали та фахівці за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника повинні мати спеціалізацію з відповідною освітою, зокрема, для монтажу:

водопостачання та водовідведення — водопостачання, каналізація, водопостачання і водовідведення;

опалення, вентиляції і кондиціювання повітря, газопостачання — теплогазопостачання і вентиляція, вентиляція, освітлення і теплогазопостачання, монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання;

електропостачання та електроосвітлення — будівництво, монтаж і експлуатація ліній електропередачі електропостачання монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд, обслуговування електротехнічного обладнання і автоматичного устаткування будівель і споруд, електричні системи і мережі;

засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж — автоматизація процесів керування, автоматизоване управління технологічними процесами, електромеханічні системи автоматизації та електропривод, інформаційні мережі зв’язку, технології та засоби телекомунікацій, телекомунікаційні системи та мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;

технологічних трубопроводів — холодильні машини і установки, монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і установок, холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання;

магістральних нафтогазопроводів — газонафтопроводи та газонафтосховища, монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання, видобутку нафти і газу, експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ, трубопровідний транспорт, нафтогазосховища.

Виконання зазначених видів робіт з будівництва об’єктів інженерної інфраструктури професіоналами та фахівцями з іншою спеціалізацією допускається у разі, коли освітньо-професійні програми їх підготовки були або є ідентичними освітньо-професійними програмами профільних навчальних закладів, які готують професіоналів і фахівців за спеціалізаціями, зазначеними в абзацах восьмому — тринадцятому цього пункту.

Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 19 квітня 1996 р. № 61.

17. Технологічними вимогами є наявність комплектів будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту, в тому числі землерийної техніки, трубоукладальної, вантажної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування великорозмірних елементів і бетонної суміші, зварювального обладнання, пересувних електростанцій, компресорів, траверсів, інших механізмів і обладнання у відповідності з технологією виконання робіт.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити:

здійснення контролю якості виконаних робіт по:

— електричних, електромеханічних робіт — шляхом проведення електричних, електромеханічних лабораторних випробувань;

— зварних з’єднань із застосуванням неруйнівних методів зварних з’єднань трубопроводів;

здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань;

документальне підтвердження відповідності та якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами;

документальне підтвердження належного технічного стану та допуск до експлуатації кранів, трубок, строп, бурових установок;

проведення своєчасної повірки засобів вимірювальної техніки.

Вимоги до будівництва об’єктів транспортної інфраструктури

18. Організаційними вимогами:

1) наявність:

адміністративних приміщень площею згідно з вимогами будівельних норм, виробничої бази, необхідних для виконання робіт згідно переліку робіт;

техніки, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт, передбачених у переліку робіт;

засобів вимірювальної техніки, методик, інструкцій, необхідних для перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;

2) забезпечення:

своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої нормативними документами по видах обладнання, що монтується;

єдності вимірювань.

19. Кадровими вимогами є наявність:

головного інженера або відповідного зазначеній посаді спеціаліста вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра — не менше двох років, для спеціаліста або бакалавра — не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

начальника будівельної дільниці вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста — не менше двох років, бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра — не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

виконавця робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи майстром на будівництві повинен становити не менше двох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

майстри будівельних та монтажних робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання;

техніка-будівельника вищої освіти відповідної спеціалізації (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напрямку діяльності суб’єкта господарювання.

Для виконання робіт з будівництва об’єктів транспортної інфраструктури професіонали та фахівці за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника повинні мати спеціалізацію з відповідною освітою, зокрема, для будівництва:

залізничних і трамвайних шляхів — залізничні споруди та колійне господарство, будівництво, обслуговування і ремонт залізничних шляхів, обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства, електричний транспорт;

автомобільних доріг — автомобільні дороги та аеродроми, будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів, будівництво і експлуатація міських шляхів сполучення;

мостів, мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків, переходів — мости і транспортні тунелі, будівництво мостів та інших штучних споруд;

аеродромів та вертодромів — автомобільні дороги та аеродроми;

тунелів та метрополітенів — мости і транспортні тунелі, будівництво тунелів та метрополітенів;

вертикального транспорту — промислове і цивільне будівництво, підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання, електричний транспорт, електричні системи і мережі.

Виконання зазначених видів робіт з будівництва об’єктів транспортної інфраструктури професіоналами та фахівцями з іншою спеціалізацією допускається у разі, коли освітньо-професійні програми їх підготовки були або є ідентичними освітньо-професійними програмами профільних навчальних закладів, які готують професіоналів і фахівців за спеціалізаціями, зазначеними в абзацах восьмому — тринадцятому цього пункту.

Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 19 квітня 1996 р. № 61.

20. Технологічними вимогами є наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту, зокрема, для виконання наступних видів робіт:

будівництва залізничних і трамвайних шляхів — землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної (в тому числі залізничного), для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для укладання залізничних і трамвайних шляхів, пересувних електростанцій, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

будівництва автомобільних доріг — землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для укладання асфальтобетонної суміші, установок для регенерації асфальтобетонної суміші, компресорів, пересувних електростанцій, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

будівництва мостів для пропуску через перешкоди водних потоків — землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної (у тому числі плавучих кранів), для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, плавзасоби, кесонів, водолазного обладнання, бурових установок, зварювального обладнання, траверсів, компресорів, пересувних електростанцій, систем опалубки, риштувань, засобів підмощування, інших механізмів і обладнання у відповідності з технологією виконання робіт;

будівництва мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків, переходів — землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, бурових установок, зварювального обладнання, траверсів, компресорів, пересувних електростанцій, систем опалубки, риштувань, засобів підмощування, інших механізмів і обладнання у відповідності з технологією виконання робіт;

будівництва аеродромів та вертодромів — землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для транспортування і укладання бетонної суміші, бурових установок, зварювального обладнання, компресорів, пересувних електростанцій, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

будівництва тунелів і метрополітенів — землерийної техніки, вантажної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів (у тому числі електротранспортної), їх ущільнення та планування, для транспортування і укладання бетонної суміші, прохідницьких щитів, вібраторів будівельних, зварювального обладнання, насосного обладнання, компресорів, пересувних електростанцій, інших механізмів у відповідності з технологією виконання робіт;

будівництва вертикального транспорту (ліфтів, ескалаторів, підйомників, канатних доріг тощо) — вантажопідйомної техніки, компресорів, зварювального обладнання, колисок, комплекти для виконання електротехнічних робіт, інших механізмів і обладнання у відповідності з технологією виконання робіт.

Ліцензіат зобов’язаний забезпечити:

здійснення контролю якості виконаних робіт по:

— ґрунтових споруд та основ — шляхом проведення лабораторних випробувань з метою визначення ступеня ущільнення;

— дорожніх покриттів — шляхом проведення лабораторних випробувань на предмет відповідності марки бетону;

— зварних з’єднань із застосуванням неруйнівних методів зварних конструкцій;

— монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій — шляхом проведення лабораторних випробувань зразків товарного бетону або розчину;

— електричних, електромеханічних робіт — шляхом проведення електричних, електромеханічних лабораторних випробувань;

здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань;

документальне підтвердження відповідності та якості будівельних матеріалів, виробів і конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами;

документальне підтвердження належного технічного стану і/або проходження обстеження (перевірки) техніки, обладнання, приладів та інструментів;

4.00.00 БУДІВЕЛЬНІ ТА МОНТАЖНІ РОБОТИ
4.01.00 Розробка грунтів, улаштування грунтових споруд
4.02.00 Улаштування основ та фундаментів збірних та монолітних
4.03.00 Улаштування фундаментів із застосуванням паль
4.04.00 Улаштування фундаментів, що виконуються спеціальними способами
4.05.00 Зведення металевих конструкцій
4.06.00 Зведення збірних бетонних та залізобетонних конструкцій
4.07.00 Зведення монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій
4.08.00 Зведення кам’яних та армокам’яних конструкцій
4.09.00 Зведення дерев’яних конструкцій
4.10.00 Монтаж інженерних споруд
4.11.00 Монтаж магістральних нафто—газопроводів, споруд та обладнання
4.12.00 Будівництво гідротехнічних споруд та комплексів
4.13.00 Виконання підводно—технічних робіт
4.14.00 Розробка гірничих споруд та комплексів
4.15.00 Реставрація, консервація, ремонтні роботи, реабілітація пам’яток культурної спадщини
4.16.00 Монтаж технологічного устаткування
4.17.00 Виконання пусконалагоджувальних робіт (визначається ліцензіатом за видами технологічного устаткування)
4.18 .00 Клас наслідків (відповідальності) об’єктів будівництва:
клас СС3 – значні наслідки, клас СС2 – середні наслідки
4.19 .00 Умови будівництва: звичайні, території підвищеної сейсмічності, територій зі складними інженерно—геологічними умовами

5.00.00 МОНТАЖ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
5.01.00 Монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання
5.01.01 Водопроводу та каналізації
5.01.02 Опалення
5.01.03 Вентиляції і кондиціювання повітря
5.01.04 Газопостачання та газообладнання
5.01.05 Технологічних трубопроводів
5.01.06 Холодопостачання промислового
5.01.07 Електропостачання, електрообладнання і електроосвітлення
5.01.08 Автоматизації і контрольно—вимірювальних приладів
5.01.09 Зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
5.02.00 МОНТАЖ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ, СПОРУД, ПРИЛАДІВ І ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ
5.02.01 Водопостачання
5.02.02 Каналізації
5.02.03 Теплових і гарячого водопостачання
5.02.04 Газопостачання
5.02.05 Магістральних продуктопроводів
5.02.06 Електропостачання, електроосвітлення
5.02.07 Зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних
5.02.08 Клас наслідків (відповідальності) інженерних мереж, систем, споруд:
клас СС3 – значні наслідки, клас СС2 – середні наслідки

6.00.00 БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД

6.01.00 Залізничних колій
6.02.00 Доріг автомобільних
6.03.00 Мостів, шляхопроводів, переходів
6.04.00 Аеродромів та вертодромів
6.05.00 Тунелів та метрополітенів
6.06.00 Місцевого транспорту
6.07.00 Вертикального транспорту (ліфти, ескалатори, підйомники тощо)
6.08.00 Клас наслідків (відповідальності) транспортних споруд:
клас СС3 – значні наслідки, клас СС2 – середні наслідки
6.09.00 Умови будівництва: звичайні, території підвищеної сейс

No Comments

Leave a Comment