Містобудівні умови та обмеження

SergienkoLawyers > Без рубрики  > Містобудівні умови та обмеження

Містобудівні умови та обмеження

Яке співвідношення понять вихідні дані та містобудівні умови та обмеження?

Вихідні дані:

1) містобудівні умови та обмеження;
2) технічні умови;
3) завдання на проектування.

Таким чином, містобудівні умови та обмеження є видом вихідних даних.

Фізична або юридична особа, яка подала виконавчому органові сільської, селищної, міської ради або у разі розміщення земельної ділянки за межами населених пунктів — районній державній адміністрації заяву про намір щодо забудови земельної ділянки, що перебуває у власності або користуванні такої особи, повинна одержати містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва.

Вартість отримання містобудівних умов та обмежень

Містобудівні умови та обмеження надаються відповідними спеціально уповноваженими органами містобудування та архітектури на безоплатній основі. Хоча на практиці отримання містобудівних умов та обмежень є досить «складним» та витратним.

Суб’єкт та строк розгляду заяви про надання містобудівних умов та обмежень

Розгляд заяви і надання містобудівних умов та обмежень або прийняття рішення про відмову у їх наданні здійснюються спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури протягом семи робочих днів з дня реєстрації заяви.

Спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури визначає відповідність намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

Рішення про відмову у наданні містобудівних умов та обмежень приймається у разі невідповідності намірів щодо забудови земельної ділянки вимогам містобудівної документації на місцевому рівні.

Які документи необхідно подати для отримання містобудівних умов та обмежень? 

Для отримання містобудівних умов та обмежень до заяви замовником додаються:

  • засвідчена в установленому порядку копія документа про право власності (користування) земельною ділянкою;
  • ситуаційний план (схема) щодо місцезнаходження земельної ділянки (у довільній формі);
  • викопіювання з топографо-геодезичного плану М 1:2000;
  • кадастрова довідка з містобудівного кадастру (у разі наявності);
  • черговий кадастровий план (витяг із земельного кадастру — за умови відсутності містобудівного кадастру);
  • фотофіксація земельної ділянки (з оточенням);
  • містобудівний розрахунок з техніко-економічними показникамизапланованого об’єкта будівництва.

 

Приклад містобудівних умов та обмежень

Містобудівні умови та обмеження

Містобудівні умови та обмеження

Містобудівний розрахунок 

Містобудівний розрахунок —  документ, який є підставою для видачі містобудівних умов та обмежень. Містобудівний розрахунок — документ, який містить  показники (техніко-економічну інформацію про будівлю та її інфраструктуру, інженерні комунікації, організацію транспортних розв’язок, благоустрою та ін.) споруди, які необхідні для її зведення, і підтверджують можливість будівництва архітектурного об’єкта на ділянці землі .

На які об’єкти не видаються містобудівні умови та обмеження?

Перелік об’єктів будівництва,  для проектування яких містобудівні умови  та обмеження не надаються визначено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  07.07.2011 N 109.

 

No Comments

Leave a Comment