Ліквідація ФОП

SergienkoLawyers > корпоративне право  > Ліквідація ФОП

Ліквідація ФОП

Ліквідація ФОП

В Україні фізичні особи можуть здійснювати підприємницьку діяльніть, як ФОПи. Коли ФОП вже не бажає бути підприємцем, він зобов’язаний припинити свою діяльність як ФОП. Підставами ліквідації СПД в Україні можуть бути:

  • небажання особи займатися підприємницькою діяльністю в подальшому (про це СПД приймає рішення); смерть підприємця;
  • оголошення особи померлою або визнання безвісно відсутнім, у судовому порядку;
  • визнання особи недієздатною або обмежено дієздатним, в судовому порядку;
  • постанова судового рішення про припинення підприємницької діяльності.

ФОП є припиненим з дати внесення відповідного запису до ЄДРНеобхідно зазначити, що сам факт запису до ЄДР ще не означає, що фізична особа не має зобов’язань перед своїми контрагентами. Важливим є проведення аудиту у податковій інспекції. 

Порядок закриття ФОП

ФОП подає державному реєстратору заяву про прийняте рішення припинити діяльність; державний реєстратор здійснює реєстрацію припинення діяльності ФОП, про що видає заявнику письмове повідомлення. ФОП зобов’язаний пройти перевірку у фіскальній службі та Пенсійному фонді України з  тим, щоб отримати  довідки про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам. Крім того, необхідно завершити розрахунки з дебіторами і кредиторами. Тут варто зазначити, що найбільша проблема закриття ФОП полягає в даті призначення перевірки податкової інспекції, хоча в Україні і набув чинності спрощений порядок ліквідації ФОП, однак, в нинішніх умовах ліквідація ФОП з реєстру підприємців автоматично не знімає з обліку в податковій та ПФ.

Особливості закриття ФОП

Державний реєстратор не вправі вимагати надання інших документів, якщо про це не зазначено у законі. Іншими можуть бути документи, які підтверджують підстави ліквідації ФОП, які відмінні від припинення діяльності за власним рішенням особи (свідоцтво про закриття приватного підприємця, рішення суду тощо). Терміни ліквідації приватного підприємця в Україні Згідно нового законодавства, буквально на третій день ФОП є ліквідованим, тобто в ЄДР буде внесено запис про припинення підприємницької діяльності ФОП. Однак, на практиці це зовсім не означає закінчення тяганини, пов’язаної з ліквідацією ФОП. Так, незважаючи на запис у реєстрі підприємств, ФОП буде перебувати на обліку в органах як налогвоой служби. так і Пенсійного фонду. Зняття з якого можливо повністю погашення заборгованості та чергових платежів. Крім того,  запис в ЄДР про припинення діяльності ФОП є підставою для призначення позачергових перевірок з боку зазначених органів.

Для чого вам послуги по ліквідації ФОП?

Доручаючи процес професіоналам:

  • ви знижуєте ризики штрафування
  • не витрачаєте час на черги в держорганах
  •  отримуєте попередній аудит вашої бухгалтерії

Насамперед, для юридичного супроводу – ми зробимо все правильно! Процедура ліквідації приватного підприємця містить свої нюанси, порушення яких тягне за собою штрафи. Доручаючи всю рутину нам – Вам не доведеться подавати звіти, ходити в держоргани перевірки, вистоювати черги в адміністрації і т. д. Доручаючи нам свою бухгалтерію – ви отримуєте попередній аудит! А відтак це що у вас буде час на усунення помилок і недоліків. У підсумку ви знижуєте ризики накладення штрафів при здійсненні перевірки.

 

No Comments

Leave a Comment