Дозволи

SergienkoLawyers > Дозволи

Дозвільна система  у   сфері   господарської   діяльності   —  сукупність  урегульованих  законодавством відносин,  які виникають між   дозвільними   органами,   адміністраторами   та   суб’єктами господарювання   у   зв’язку   з  видачею  документів  дозвільного характеру,   переоформленням,   видачею   дублікатів,  анулюванням документів дозвільного характеру;

Дозвільні  органи — суб’єкти надання адміністративних послуг, їх  посадові  особи,  уповноважені  відповідно  до закону видавати документи  дозвільного  характеру;

Документ дозвільного характеру — дозвіл,  висновок,  рішення, погодження,  свідоцтво,  інший  документ,  який  дозвільний  орган зобов’язаний видати суб’єкту господарювання у  разі  надання  йому права  на  провадження  певних  дій  щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявностіякого  суб’єкт  господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення  господарської  діяльності  або   видів   господарської діяльності;

Дозвіл ДАБК на початок будівельних робіт

Дозвіл органів пожежнадгляду МНС

Дозвіл СЕС

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки

Узгодження режиму роботи об’єкта торгівлі

Дозвіл на розміщення об’єкта зовнішньої реклами

Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)