Будівельна ліцензія

SergienkoLawyers > Строительство  > Будівельна ліцензія

Будівельна ліцензія

Що таке будівельна ліцензія?

будівельна ліцензія

Будівельною ліцензією є виданий компетентним органом документ, який дає право нас виконання робіт по створенню об’єктів архітектури.

Які види будівельної діяльності підлягають ліцензуванню?

Ліцензуванню підлягають такі види будівельної діяльності:

 • розробка містобудівної документації;
 • вишукувальні роботи для будівництва;
 • будівельні та монтажні роботи;
 • проектування об’єктів архітектури;
 • будівництво транспортних споруд;
 • монтаж інженерних мереж;
 • інжинірингова діяльність у сфері будівництва

 

Новий перелік ліцензованих будівельних робіт. Організаційні та кваліфікаційні вимоги при здійсненні ліцензованої будівельної діяльності встановлюються ліцензійними умовами. Оформлення будівельної ліцензії в Україні — порядок і строки. Зараз єдиним органом з видачі будівельних ліцензій є – Державна архітектурно-будівельна інспекція України, при якій для розгляду звернень потенційних ліцензіатів створена ліцензійна комісія. Видані цим органом ліцензії діють на всій території України.

Перевірки компанії, яка отримала будівельну ліцензію

Зверніть увагу, що існує ймовірність призначення перевірки ліцензіата після оформлення ліцензії. Вибирайте надійних юристів спочатку! Протягом 10 робочих днів ліцензійний орган розглядає надійшов від заявника пакет документів та направляє його ліцензійної комісії у разі відсутності зауважень. Протягом 10 робочих днів після отримання пакету документів ліцензійна комісія розглядає його на предмет відповідності ліцензійним умовам та готує письмовий висновок. Протягом 7 робочих днів орган ліцензування на підставі позитивного висновку комісії приймає рішення про видачу заявнику ліцензії. При цьому готується додаток з переліком будівельних робіт. Про видачу ліцензії заявник повідомляється письмово. У вигляді письмового документа ліцензія на будівництво і додаток оформляються протягом 3 робочих днів з моменту подання заявником документа про внесення плати за їх видачу. Кожному відокремленому структурному підрозділу, який провадитиме будівельну діяльність на підставі виданої ліцензії, орган ліцензування видає засвідчені ним ліцензії та додатка до неї.

На який термін видається будівельна ліцензія?

Про це вноситься відповідний запис до журналу реєстрації виданих ліцензій. Ця копія засвідчує право відокремленого підрозділу на здійснення будівельної діяльності. Будівельна ліцензія в Україні видається терміном на 5 років, а для осіб, які отримують її вперше, – на 3 роки. Після закінчення строку її дії ліцензіат знову подає до органу ліцензування заяву про видачу ліцензії. Ми допоможемо виконати оформлення будівельної ліцензії в термін — 22 р. д.

Документи для отримання ліцензії на будівництво

В орган ліцензування на розгляд заявник подає такі основні документи:

 • заяву про видачу ліцензії;
 • перелік робіт по створенню об’єктів архітектури, які заявник буде виконати;
 • відомості про склад працівників за кваліфікаційним і професійним рівнем, технічно-виробничій базі, технологіях виробництва, наявну систему контролю якості виконання, інформаційно-правове і нормативно-технічне забезпечення.

У заяві зазначаються такі відомості про заявника:

для юридичної особи:

 • найменування особи;
 • місцезнаходження;
 • банківські реквізити;
 • ідентифікаційний код;
 • контактні телефони;

для фізичної особи-підприємця:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • паспортні дані (серія, №, дата видачі та орган, що видав документ);
 • ідентифікаційний код;
 • банківські реквізити;
 • контактні дані.

Вартість будівельної ліцензії

вартість будівельної ліцензії

За видачу ліцензії на право здійснення будівельних робіт заявник вносить плату у розмірі однієї мінімальної заробітної плати, яка встановлена в державі на день прийняття ліцензійним органом рішення про видачу ліцензії.

Внесення змін щодо будівельної ліцензії

В процесі роботи ліцензіат може розширити коло видів будівельної діяльності. Якщо нові види робіт, що підлягають ліцензуванню, то в діючу ліцензію вносяться зміни. Ліцензіат у загальному порядку звертається в орган ліцензування, який виконує наступне: приймає рішення про внесення змін до переліку робіт ліцензіата та затверджує ці зміни; оформляє зміни окремим додатком; робить відмітку на бланку ліцензії про внесені зміни.

Переоформлення будівельної ліцензії

Ліцензіат зобов’язаний ініціювати переоформлення ліцензії в таких випадках:

 • зміна імені підприємця (ПІБ) або найменування юридичної особи (якщо ця зміна не пов’язана з реорганізацією);
 • зміна місця проживання підприємця або місцезнаходження юридичної особи.

Протягом 10 робочих днів з моменту виникнення відповідної обставини ліцензіат подає до органу ліцензування такі документи:

 • заява; оригінал ліцензії;
 • завірену копію довідки про внесення до ЄДР

Разом з новою ліцензією орган ліцензування видає заявнику засвідчені ним копії ліцензії з числа відокремлених структурних підрозділів. Переоформлена ліцензія діє в межах строку дії ліцензії, що переоформлялася. Видача дубліката ліцензії Підставами для видачі дубліката ліцензії на будівництво є пошкодження або втрата ліцензії та (або) її додатків.

Отримання дубліката будівельної ліцензії

Для отримання дубліката заявник виконує такі дії: розміщує в ЗМІ повідомлення про втрату ліцензії; вносить плату за видачу дубліката; подає заяву в орган ліцензування. Протягом 10 робочих днів після звернення заявника орган ліцензування видає йому дублікат і визнає пошкоджену (втрачену) ліцензію недійсною. До моменту видачі дубліката ліцензіат продовжує діяльність на підставі довідки органу ліцензування про подання заяви на видачу дубліката.

Зупинення дії та анулювання ліцензії

Підставами для анулювання ліцензії є:

 • особисте прохання ліцензіата;
 • скасування державної реєстрації ліцензіата;
 • смерть ліцензіата-підприємця;
 • виявлення недостовірної інформації в документах, на підставі яких видана ліцензія;
 • неодноразове порушення ліцензійних умов (два рази протягом року);
 • невиконання ліцензіатом рішення органу ліцензування про усунення порушень, пов’язаних з додержанням ліцензійних умов провадження будівельної діяльності, вимог нормативно-правових актів, які були підставою для прийняття рішення про усунення таких порушень;
 • аварія на будівельному об’єкті, що призвела до тяжких екологічних наслідків або загибелі людей і ряд інших підстав; передача ліцензії або її копії іншій юр. або фіз. особі для здійснення госп.діяльності;
 • неможливість забезпечити ліцензіатом виконання ліцензійних умов;
 • відмова від проведення перевірки

Після прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії суб’єкт будівельної діяльності має право звернутись із заявою про видачу нової ліцензії через рік (крім випадку анулювання ліцензії на прохання ліцензіата). Підставами для зупинення дії ліцензії є:

 • виявлення порушень ліцензіатом умов ліцензії, які неможливо усунути у процесі діяльності;
 • аварія на будівельному об’єкті, яка не призвела до людських жертв і тяжких екологічних наслідків.

No Comments

Leave a Comment